Yngre demente får egen plejehjemsafdeling, der er lidt mere 'rock'n roll'

Demensplejehjemmet Skovvang i Aarhus opretter en særlig afdeling til demente borgere under 67 år.

(Foto: © Heikki Yding/DR Østjylland)

Borgere, der bliver demente længe inden, de fylder 67 år, skal have mulighed for at bo tæt på hinanden, når de kommer på plejehjem.

Derfor vil Aarhus Kommune for første gang indrette en hel plejehjemsafdeling med 13 pladser for yngre demente på demensplejehjemmet Skovvang, fortæller sundheds- og omsorgsrådmand Christian Budde (V).

- Nogle af dem er kommet direkte fra et arbejdsliv, og nogle kan have yngre børn og ægtefæller, som har andre behov og ønsker end dét, vi kan give dem på et normalt plejehjem og demenstilbud, siger han.

Den nye afdeling tager imod de første tre demente den 1. september, og Skovvangs leder, Mai McLeod Winther, er parat til at gøre en særlig indsats for at hjælpe de pårørende.

- Vi kan lave nogle netværk for pårørende, så de har nogen, de kan spejle sig i på en anden måde, end de kan lige nu på vores andre afdelinger her på Skovvang, siger Mai McLeod Winther.

Mere rock'n roll og mindre Giro 413

Lisa Lundgaards mand fik demens som 49-årig og boede på en almindelig demensafdeling i flere år, inden han døde 55 år gammel.

Hun mener, at yngre demente vil få stor glæde af at bo dør om dør.

- Ved at samle folk, der er alderssvarende, bliver det nemmere for personalet at lave temadage med rock´n roll, så det ikke kun er for gamle folk med Giro 413 og De Glade Sømænd på dvd’en, siger Lisa Lundgaard.

Overforstander på Skovvang Mai McLeod Winther Skovvangs er parat til at gøre en særlig indsats for at hjælpe de pårørende. (Foto: © Heikki Yding/DR Østjylland)

Der findes lignende afdelinger på plejehjem i blandt andet København og Gentofte, og uddannelsesleder Karen Tannebæk fra Nationalt Videnscenter for Demens mener, at den slags særlige afdelinger er en god idé.

- Når man ser TV og film eller sætter musik på, så vil det være noget, der svarer til den aldersgruppe. De har også flere fysiske ressourcer, så man kan lave flere fysiske aktiviteter, der gør dem aktive, siger Karen Tannebæk.

Den nye afdeling vil også være en gevinst for beboernes børn, når de kommer på besøg, lyder det.

- Det vil have en kæmpe betydning for mange, at der også er andre unge, som har en forælder med en demenssygdom og dermed møder ligestillede, siger Karen Tannebæk.

For hårdt at flytte

Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er der på landsplan omkring 3.000 borgere under 65 år med demens.

Alzheimerforeningen er glad for, at store kommuner som Aarhus og København gør en særlig indsats for yngre demente.

- Men især i lidt mindre kommuner kan der gå år mellem, at man har en plejehjemsbeboer med en demenssygdom, der er under 67 år. Så vi har en kæmpe udfordring med lige præcis denne her aldersgruppe, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

På demensplejehjemmet Skovvang i Aarhus har man allerede otte beboere under 67 år, men de skal ikke flytte ind på den nye afdeling.

- Det er hårdt for alle at flytte, og når man har en demenssygdom er det ekstra krævende. Vi kommer ikke til at flytte nogen med mindre, det er et stærkt ønske fra borgeren og familien, siger overforstander Mai McLeod Winther.

De kommende beboere på afdelingen skal heller ikke flytte, hvis de bliver ældre end 67 år.

- En flytning er voldsom, så vi kan ikke sige, at gennemsnitsalderen altid vil være under 67 på afdelingen. På et tidspunkt vil den stige, men den vil ligge lavere end på de andre specialafdelinger her på Skovvang, siger Mai McLeod Winther.