Ældre skal betale for indlæggelse på akutstuer: "Helt urimeligt" og "forkert"

Kommunale akutstuer koster de ældre op mod 150 kroner i døgnet. Forkert, siger kritikere.

Lise Sjørslev Andersen er leder af akutstuerne på Knud Lavard Centret i Ringsted, hvor patienterne ikke skal betale for rent sengetøj og morgenmad. (Foto: © henny Mortensen, (c) DR)

Ældre, der bliver indlagt på kommunale akutstuer på plejecentre i stedet for det regionale sygehus, bliver ofte mødt med et krav om at betale for mad, medicin, tøjvask og rengøringsmidler.

Det kan løbe op i 150 kroner om dagen.

- Hermed er der reelt indført brugerbetaling ad bagvejen i det danske sundhedsvæsen.

Det siger konsulent i Ældresagen Mirjana Saaby.

- Når indlæggelse på en akutstue går i stedet for indlæggelse på hospital, så bør der ikke opkræves penge for opholdet. Det bør heller ikke være op til kommunerne, om de vil stille akutstuen gratis til rådighed på lige fod med sygehuset.

Akutstuer med genoptræning

Ringsted Kommune har oprettet 14 akutstuer på Knud Lavard Centret, hvor leder Lise Sjørslev Andersen viser rundt.

- Mange af vores ældre bliver ikke rigtigt set på sygehusenes medicinske afdelinger. Ofte får de ikke trænet og mister færdigheder, mens de er indlagt på et sygehus, siger hun og fortæller videre:

- Her på akutstuerne har vi rigtig meget fokus på at træne dem og hjælpe dem til at komme hjem og fungere igen. Ofte bliver de indlagt her på grund af dehydrering eller en infektion, som vi behandler sideløbende med, at vi sørger for, de bliver i stand til at klare sig selv, når de bliver udskrevet, siger Lise Sjørslev Andersen.

Dyrt at bo på akutstue

DR Sjælland har gennemført en rundspørge til 12 kommuner i Region Sjælland. Langt de fleste svarer, at de har indrettet akutstuer, der benyttes i stedet for sygehusophold efter en lægelig vurdering.

De opkræver mellem 130 og 150 kroner i døgnet.

Kun én af de adspurgte kommuner, nemlig Ringsted, tager ikke penge for ophold på en akutstue.

I resten af de kommuner, der har svaret, afkræves patienterne op mod 150 kroner i døgnet for mad, rengøring og tøjvask.

- Det har aldrig været overvejet at opkræve betaling for at ligge på vores akutstuer. Det går jo i stedet for gratis sygehusbehandling, og kommunen sparer faktisk penge, fordi vi skal betale 4-6.000 kroner i døgnet for at have ældre indlagt på en medicinsk afdeling på et sygehus. Det koster kun 1.500-2.000 på vores akutstuer, siger formand for ældreudvalget i Ringsted Benny Christensen (S).

- Men uanset om det er en gevinst for kommunen eller ej, så er det helt forkert at opkræve brugerbetaling. De ældre har jo udgifter derhjemme, selvom de er på sygehus eller akutstue, og har man kun folkepensionen, er det meget at betale 150 kroner ekstra om dagen, indtil man kan komme hjem igen, tilføjer han.

Formanden for ældreudvalget i Ringsted Kommune, Benny Christensen, synes, det er for meget for ældre oveni folkepensionen at betale for at ligge på de kommunale akutstuer, når de bliver udskrevet fra sygehuset. (Foto: © henny Mortensen, (c) DR)

Indlæggelse bør være gratis

Medlem af Regionsældrerådet Sjælland Steen-Kristian Eriksen (SF) er forarget:

- Der er overhovedet ingen, der har spurgt de ældre, om det er en god idé at indføre brugerbetaling på sygdom. Selvfølgelig er det ikke det, siger han og uddyber:

- Det nære sundhedsvæsen kan være en god idé, men når en akutstue går i stedet for en sygehusindlæggelse, så bør det være gratis. Folkepensionister har ikke meget at rutte med i forvejen, og det er helt urimeligt, at en befolkningsgruppe skal betale for det, andre får gratis på et sygehus.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Dansk Folkepartis Liselott Blixt, er overrasket over, at praksis er så forskellig:

- Kommunerne skal ikke have lov at bestemme, om vi skal have brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Når vi forhandler til efteråret, vil jeg kræve, at det bliver ens over hele landet - sygehusvæsenet skal være gratis for alle, også de ældre, siger hun.