Bevaringsværdig præstegård skal rives ned, men det møder kritik

En bevaringsværdig præstegård fra 1927 på Falster har fået grønt lys til nedrivning.

Præstegården i Idestrup på Falster er er fra 1927 og har en høj bevaringsværdi. Alligevel skal den rives ned, har et flertal i byrådet i Guldborgsund Kommune besluttet. (Foto: © Mads Raagaard)

En rosenbusk er vokset højt op foran to vinduer, og støvet samler sig i vindueskarmene indenfor.

Der har ikke boet en præst i præstegården i Idestrup på Falster de sidste to et halvt år. Sognet mangler en præst, og menighedsrådet og Falster Provsti mener, at en ny præstebolig kan være med til at tiltrække én.

Derfor har menighedsrådet søgt om tilladelse til at rive den gamle præstegård fra 1927 ned.

Det har et flertal i byrådet i Guldborgsund Kommune bakket op om.

Både Slots- og Kulturstyrelsen, Museum Lolland-Falster og Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster mener ellers, præstegården bør bevares.

- Jeg synes, det er sørgeligt, at man giver en nedrivningstilladelse til sådan en fin bygning, der ligger som en del af et udpeget kulturmiljø i Idestrup. Den indgår som en helhed i forbindelse med Ravnehusene og Birkely, der ligger lige deromkring, så jeg synes, det er ærgerligt, man ikke vælger en bevaringsstrategi, siger Anita Ulrik Sørensen, formand for Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster.

Det er sørgeligt, at man giver en nedrivningstilladelse til sådan en fin bygning, mener Anita Ulrik Sørensen, formand for Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster om den kommende nedrivning af præstegården i Idestrup. (Foto: © Mads Raagaard)

Museum har gjort indsigelse

Forvaltningen i Guldborgsund Kommune vurderer også, at præstegården har en høj bevaringsværdi. På den såkaldte SAVE-skala, som går fra 1 til 9, hvor 1 er det højeste, lander præstegården på 2.

Det gør den blandt andet, fordi den er bygget i den særlige danske stilretning 'Bedre Byggeskik', og fordi den sammen med kirken og andre huse i området repræsenterer den lokale, historiske fortælling om Idestrup.

Museum Lolland Falster har også gjort indsigelse i sagen. Museet skeler til en bygnings tilstand, inden de eventuelt indgiver et høringssvar i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Og her skiller præstegården i Idestrup sig ud fra andre sager.

- Vi har at gøre med en bygning, som er så relativt fin og i god stand. I den her sag indgives ønske om nedrivning på baggrund af, at man gerne vil have en mere moderne bygning, som man forestiller sig vil passe bedre til en moderne præstefamilie og bedre kunne tiltrække en præstefamilie.

- Det handler ikke om, som de mange andre sager, vi ser om nedrivninger, en bygning, som har det rigtigt, rigtigt dårligt og er nedrivningsparat, siger Cecilie Bønnelycke, museumsinspektør på Museum Lolland-Falster.

Borgmester: Der er ikke noget specielt ved præstegården

Men byrådet i Guldborgsund Kommune har fulgt menighedsrådets indstilling og givet tilladelse til nedrivning af præstegården.

Den er ikke historisk vigtig nok til, at borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet mener, byrådet skal gøre brug af et paragraf 14-forbud efter Planloven. Paragraffen kan give en kommune tid til at ændre en lokalplan, så den for eksempel kan sikre, at bygninger i et givent område bevares.

- Vi har jo rigtig mange ejendomme i Guldborgsund Kommune, som er i en dårlig stand, og jeg synes ikke, der er noget specielt ved den her præstegård, der gør, at den absolut skal bevares, så vi skal gøre noget så indgribende, som at lave et paragraf 14 forbud mod nedrivning, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi har et demokratisk valgt menighedsråd, der vil rive den ned, og præstegården er jo heller ikke så gammel, så den har en stor, historisk betydning for Lolland-Falsters historie. Så når vi lægger alle de ting sammen, så giver det god mening at sige, at de får lov at rive den ned, så de ikke skal bruge tre millioner kroner på at renovere en gammel bygning, som aldrig vil blive en god bolig og arbejdsplads.

Det er hverken forvaltningens, Slots- og Kulturstyrelsens eller Museum Lolland Falsters indtryk, at denne her bolig ikke med fordel kunne sættes i stand. Gør de indsigelser slet ikke indtryk?

- Jo, selvfølgelig gør de det, men jeg synes stadigvæk, når vi trækker os helt op i helikopteren og kigger på, hvad det her vil have af konsekvenser for Guldborgsund Kommune fremadrettet, hvis vi bruger et paragraf 14 forbud i denne her sag, så kunne jeg godt frygte, at vi også skulle bruge et paragraf 14-forbud i en lang række andre sager, og det vil jeg være rigtig ærgerlig over, siger Simon Hansen.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår Idestrup Sogns menighedsråd begynder nedrivningen af præstegården.

Det er muligt at klage over byrådets beslutning frem til 18. oktober. Kommer der ingen klager, der skal behandles i Planklagenævnet, kan nedrivningen sættes i gang.

Vi ville gerne have spurgt menighedsrådet i Idestrup om, hvorfor de ikke løbende har vedligeholdt og istandsat præstegården, men menighedsrådet ønsker ikke at stille op til interview.

Provst i Falster Provsti, Michael Fagerlund har ikke vendt tilbage på DR's henvendelser.