Biogas-branchen: Vi kan være selvforsynende med grøn gas om fem år

Situationen mellem Rusland og Ukraine har fået brancheorganisationen Biogas Danmark til at foreslå, at Danmark skal være selvforsynende af biogas i fremtiden.

Danmark kan være selvforsynende med biogas i 2027 ifølge brancheorganisationen Biogas Danmark. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Vi kan blive fuldstændig selvforsynende med gas - vel at mærke grøn gas - på bare fem år.

Sådan lyder budskabet i hvert fald fra formanden for biogasanlæggenes brancheorganisation, Biogas Danmark, den tidligere fødevareminister Henrik Høegh.

Samtidig kan de eksisterende biogasanlæg allerede inden næste fyringssæson skrue op for produktionen, så de samlet leverer 50 procent mere gas og dermed gøre os mindre afhængige af naturgas.

Derfor vil Henrik Høegh have sat turbo på produktionen af dansk biogas.

- Hvis man fremrykker de tilskudspuljer, der er sat af, så kan vi have 100 procent grønt gas i det danske gasnet i 2027-2028, siger Henrik Høegh.

Professor: Ambitiøst men ikke urealistisk

Udspillet fra Henrik Høegh bliver positivt modtaget hos professor Marie Münster fra DTU, der forsker i nationale energisystemer. Hun mener, at det er positivt, at biogasbranchen er i stand til at forøge produktionen så meget.

- Med den situation vi står i lige nu, kan vi jo direkte substituere naturgas med biometan fra biogasanlæg. Det er en rigtig god måde at blive mere uafhængig på, siger hun.

- Vi står jo overfor nogle voldsomme problemer i forhold til vores import af naturgas fra Rusland. En af de nemmeste måder at konvertere væk fra naturgas er at bruge biometan i stedet for naturgas. Det kommer i de samme rør, du bemærker det ikke. Så det er virkelig enkelt for gasforbrugerne, siger hun.

Ifølge Marie Münster kan der ud over forsyningssikkerhedsmæssige fordele også være miljø- og klimafordele ved i højere grad at bruge biogas. Især hvis gassen bliver fremstillet af gylle.

Hun påpeger dog, at der er problemer med udslip af metan fra biogasanlæggene, og at de problemer skal løses, hvis produktionen ikke skal være til skade for klimaet.

- Der er forsøg, hvor man pumper gylle, og det stopper meget af transporten, hvis man kan pumpet gyllen ind til anlæggene, så det ville være en fordel at få det etableret.

Men ifølge professoren kommer den grønne omstilling ikke uden omkostninger andre steder.

- Der vil være ting, der generer os. Vindmøller, traktorer og lastbiler. Til gengæld bliver vi fri for at kigge på kulfyrede kraftværker og kullagere, men helt uden omkostninger kommer det ikke, siger hun.

Politisk opbakning

Ifølge energiordførerne i både SF og Venstre er forslaget fra Biogas Danmark et spændende perspektiv i den nuværende situation imellem Rusland og Ukraine.

- Det er helt specielt, når man tænker på den situation, vi har i Ukraine og truslen fra Rusland. Derfor synes jeg, at vi skal bruge alle de midler, vi har, som vi kan tage i brug på den meget korte bane, siger Ventres energiordfører, Carsten Kissmeyer.

Selvom et boost af biogasproduktionen vil påvirke klimaet på andre måde for eksempel på grund af mere transport af gylle, så er det ifølge Carsten Kissmeyer en ekstraordinær situation, vi er i lige nu.

- Det er ikke en klimavenlig løsning, men i en situation, hvor vi risikerer at stå uden gas, så vinder forsyningssikkerheden på den korte bane i min optik, siger han.

Også i SF er man også klar til at se igennem fingre med transporten på den korte bane, lyder det fra klima- og energiordfører, Signe Munch.

- I SF mener vi, at vi skal have 100 procent biogas i nettet, og når jeg så hører, at det kan blive klar i 2027, så synes jeg, det er det, vi skal arbejde efter. Så vi på længere sigt kan komme af med naturgassen og bruge biogassen på en klog måde, siger hun.

Lugter forfærdeligt

Det er ikke over alt, at de nye biogasanlæg bliver hilst velkommen.

Flere steder i landet er biogasanlæg blevet mødt med en storm af protester. For eksempel i Køng, Holbæk og Vig, hvor emnet var til stor debat i Odsherred Kommune under sidste kommunalvalg.

En af dem, som har været imod biogasanlæg, er Helle Pia Nielsen, der i flere år har været forkvinde for modstanderne mod biogasanlægget i Køng på Sydsjælland.

Hun mener, at ideen om at være selvforsynende er en god ide, hvis man husker at tage hensyn til de borgere, som bor omkring biogasanlæggene.

- Det er en god idé at være selvforsynende, hvis vi kan det i Danmark. Så vil det jo være rigtig godt. Men man skal ikke glemme alle de stakkels mennesker, som enten vil bo for tæt på og blive generet af støjen af store lastbiler, som kører forbi hver dag, siger hun.

Henrik Høegh erkender, at der kommer til at være gener, og at det vil give mere lastbiltransport til biogasanlæggene, hvis de skal skrue op for produktionen, men der arbejdes på løsninger, siger han:

- Når først anlæggene er i gang, så er der tale om meget få dage, hvor der er lugte gener.

Selv ved lastbiltransporten, vil der blive etableret cykelstier, hvis det er et problem. Der bliver etableret venstresvings baner og der bliver gjort meget for at få det her til at lykkes, siger han.