Borgerne luger for kommunerne

Medinddragelse af borgerne er den nye - og nødvendige - trend i landets kommuner.

Holbæk Kommune har indkøbt landets første grej-trailer, som grundejerforeninger og bylaug kan låne, når stier og grønne områder skal vedligeholdes. I traileren ses Jens-Knud Nielsen fra landsbyen Hagested. (Foto: Sten Jørgensen)

Medinddragelse af borgerne er den nye - og nødvendige - trend i landets kommuner:

Stier luges af grundejerforeninger, fodboldbaner slåes af private med en havetraktor, og bylaug sørger for, at bænke males og hække klippes.

Kommunernes stramme økonomi betyder, at vedligeholdelse af kommunale arealer bliver overtaget borgerne under devisen: "Hvis I vil have det lavet, så må I selv klare det".

Og frivillighedsarbejdet er stigende.

Kommunen har en grej-trailer til udlån

Et af stederne er i Holbæk, hvor kommunen med hjælp fra Friluftsrådet og Lokale Grønne  Partnerskaber under Naturstyrelsen har indkøbt en GREJ-trailer udstyret med plæneklipper, buskrydder, skuffejern, rive, spade og skovl: 

- Det er vist den første af sin slags herhjemme, mener naturmedarbejder og frivillighedskoordinator, Bente Meeham fra Holbæk Kommune.

Årsagen er blandt andet, at kommunen ikke længere vedligeholder en række stier og grønne områder. Hans Jensen er gartner i Holbæk Kommune, og han var ret skeptisk i starten med det øgede frivillige arbejde:

- Jeg kunne jo frygte, at arbejdet ikke blevet lavet lige så godt, og at det ville betyde mindre arbejde til os. Men der er heldigvis områder, som frivillige ikke kan tage sig af, siger han.

En grænse for frivillighed

Roger Buch er kommunalforsker og forskningschef ved Danmarks Journalist og Mediehøjskole. Han siger, at i en tid,  hvor rigtig mange kommuner kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, er det frivillige arbejde blevet et af de områder, kommunerne kigger på.

 Og det er både godt og skidt, siger kommunalforskeren:

- Fagforeninger mener, det koster arbejdspladser, og kvalitet ikke bliver god nok. Det gælder ikke mindst indenfor områder, der berører mennesker, altså inden for børne- og ældreområdet. Det positive er, at kommerne kan få udført en række opgaver billigt,  og man får skabt et borgerligt engagement, når borgerne løser noget i fællesskab.

Besparelserne kan gribe om sig

Men kommunalforskeren advarer mod, at besparelserne via frivilligt arbejde griber om sig:

- Der er en bagside af medaljen: Når man ikke længere ansætter folk til arbejdet, så betales der ikke skat og moms, så samfundet lider samlet set skade, og det er dermed med til at fastholde os i en økonomisk krise, siger Roger Buch, og peger på endnu en ulempe:

- Det frivillige arbejde bygger jo på en engagement: En aktiv skole, en aktiv forældregruppe, en aktiv grundejerforening. Her får man løst opgaverne, men i de mere svagt socialt stillede områder, sker der ikke noget. Det er en anden bagside af medajlen, lyder advarslen.

Facebook
Twitter