Borgmesteren i ballade-byrådet: Jeg kan være frygtelig utålmodig

PORTRÆT: John Dyrby Paulsen (S) gik fra Christiansborg til lokalpolitik. Nu skal han bestå svendeprøven som borgmester i Slagelse. Foreløbig er det endt i ballade.

(Foto: © Evan Foto)

Det første, der falder i øjnene hjemme hos John Dyrby Paulsen, er et fantastisk panorama:

Det er udsigten over et glitrende Storebælt og over den tidligere færgehavn i Korsør. Det er også udsigten over bydelen Halsskov med dens blanding af gamle villaer, byhuse, offentlige institutioner og socialt boligbyggeri. Og udsigten til en af byens største arbejdspladser: flådestationen med de stolte fregatter.

Egentlig en meget passende residens til en borgmester og et tidligere folketingsmedlem med interesse for forsvarsspørgsmål og fokus på bevarelse af kommunens arbejdspladser.

Lige netop her i gulstensvillaen på bakken tæt ved vandet i Halsskov bor da også Slagelses borgmester, socialdemokraten John Dyrby Paulsen.

Han er blevet landskendt på grund af en ualmindelig hård politisk fløjkrig i byrådet, og en mere end almindelig rå og uforsonlig tone mellem flertal og mindretal.

Udsigten, som nu har fulgt John Dyrby Paulsen i 18 år, vil han bestemt ikke klage over. Det er her på terrassen, højt hævet over byens og kommunens larm, han kan nyde samvær med familie og venner og for en stund holde fri fra den politiske tummel.

Men ellers er John Dyrby - eller "John Vilddyr" som dagbladet Politikens satiriske spalte ATS med det sædvanlige glimt i øjet kalder ham - politiker med stort P.

John Dyrby Paulsen bor på toppen af bakken med udsigt ud over det meste af Halsskov. (Foto: © Per Gade Gyldenkærne, dr)

Gør noget selv

Der var ellers ikke meget, der tydede på en politisk karriere, da John Dyrby voksede op - først i det lille fiskersamfund Lilleø ved Korsør og siden på Motalavej, der i dag mest er kendt som ghettokvarter.

Faderen var arbejdsmand og fritidsfisker og moderen syerske og tillidskvinde på den lokale buksefabrik. Det var ikke store kår, men John Dyrby husker Motalavej som et godt kvarter med gode lejligheder. For eksempel kunne han og broderen få hver deres værelse.

- Og selv om der tales meget om ghetto, tror jeg såmænd også, de nuværende beboere er glade for at bo der, siger John Dyrby.

De værdier han efter eget udsagn fik med fra barndomshjemmet, var først og fremmest at man selv må gøre noget, hvis man vil have noget til at ske. Der er ingen, der gør tingene for dig. Hvis du vil have mere i løn, må du gå til arbejdsgiveren og forhandle.

Hjemmet var ikke særlig politisk, og forældrene ville have, at John og hans bror selv skulle tage stilling. John Dyrby stiftede først for alvor bekendtskab med politik, da han i skolen var med til at spille politiske spil i samfundsfags-undervisningen. Men han blev ikke socialdemokrat ved den lejlighed.

Interesserede sig for historie i skolen

Heller ikke i gymnasiet var han specielt politisk aktiv, men interesserede sig levende for historie, dansk og matematik - og var blandt andet fascineret af historierne fra kolonitiden, siger han.

Hans tidligere historielærer på gymnasiet, Børge Ramsø Thomsen, husker udmærket sin elev, John Dyrby Paulsen.

- Han var en af dem, der gjorde indtryk. Han var meget interesseret i historie og samfundskundskab og kunne lide at spørge flere gange for at få detaljerne belyst. Når han var optaget af noget, lænede han sig frem over pulten og holdt direkte øjenkontakt. En interesseret og god dreng - ikke en, der går bag om ryggen på folk, siger Børge Ramsø Thomsen med adresse til den politiske situation i Slagelse, som han har fulgt tæt i masser af år.

Aldrig politiker eller sælger

Da den unge John Dyrby Paulsen satte mål for fremtiden, var han sikker på, at han hverken skulle være politiker eller sælger.

- Men jeg blev begge dele, og det har givet de fineste oplevelser i mit liv, siger han.

Interessen for at deltage i politik opstod dog først hos John Dyrby Paulsen på universitet, da han studerede økonomi og fattede sympati for keynesianismen - opkaldt efter den engelske økonom John Maynard Keynes, der blandt andet slog til lyd for, at staten i krisetider skal stimulere økonomien.

Som nyslået cand.polit. gik han nemlig ikke den gængse vej til ministerier eller anden offentlig administration. Den private sektor kaldte - først sparekassen Bikuben og senere konsulentfirmaet Deloitte.

- Her lærte jeg også grundighed, og at tingene skal være i orden. Når du præsenterer et projekt, må der ikke kunne sættes en finger. Og du er nødt til at være handlekraftig, for der er ingen, der gør tingene for dig.

Det var Korsørs daværende borgmester, socialdemokraten Flemming Erichsen, der fik John Dyrby Paulsen ind i lokalpolitik i byrådet.

- Flemming var den, der gav mig sin grundopdragelse i politik: det drejer sig om at samarbejde for at skabe resultater, siger John Dyrby Paulsen.

At det ikke går så godt med lige netop det i Slagelse byråd i øjeblikket, erkender John Dyrby Paulsen blankt, og han ærgrer sig over det kuldsejlede samarbejde med oppositionen, der i Slagelse byråd består af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Han tror heller ikke på, at det kan lykkes at samle skårene fra den smadrede politiske porcelæn op og klinke det.

- Jeg har nok undervurderet de modsætninger, som er trukket med fra det gamle byråd, har han tidligere udtalt.

Frygtelig utålmodig

Efter det, som John Dyrby Paulsen opfatter som en helt urimelig adfærd fra oppositionen, har han opsagt samarbejdsaftalen med oppositionen: Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Det skete, efter at han kort tid forinden havde bebudet, at styrelsesvedtægten skulle laves om.

Den nye styrelsesvedtægt endte med at blive gennemført med borgmesterens eget snævre flertal på 16 mandater. Resultatet var, at der blev færre udvalgsposter, og oppositionen fik frataget alle deres formandsposter.

Dermed er der flyttet honorarer til en værdi af knap en million kroner om året fra den ene side af byrådssalen over til den anden.

Det har skabt vrede. Men omvendt finder John Dyrby Paulsen ingen grund til at sidde på hænderne, når mindretallet beskylder ham for nepotisme og kammerateri og går til personligt angreb på en byrådskollega fra flertallet.

- Personangrebene hører ingen steder hjemme, og jeg forstår stadig ikke, hvorfor de ikke kom til et møde, jeg inviterede til, for at tale om ændringerne, fastslår borgmesteren.

Han erkender dog også, at han selv kunne agere anderledes.

- Jeg kan være frygtelig utålmodig, og jeg glemmer nok at trække vejret og få nogle flere input fra politiske modstandere også, før jeg handler. Så på den måde taber jeg måske nogle muligheder på gulvet. Men jeg kan næsten ikke have det, når jeg støder på dårligt politisk håndværk, siger borgmesteren, der medgiver, at sagen har trukket ”søm ud”.

- Men det værste er, at jeg slet ikke kunne finde vilje til forlig og forhandling hos modparten.

- På den måde var det hårdt, for jeg vil jo hellere tale positivt med folk end blive beskyldt for alt muligt offentligt, understreger han.

Siden har oppositionen bebudet, at den vil klage til Ankestyrelsen over den nye styrelsesvedtægt, fordi den mener, at ændringen i udvalgene er politisk og ikke sagligt begrundet.

- Jeg har det lidt sådan, at først pisser oppositionen på os, og så klager de over, at vi lugter. Det har jeg ikke den store respekt for, men sådan kan politik desværre også være, konstaterer John Dyrby Paulsen.

V gav mig borgmesterposten

Godt politisk håndværk er ifølge John Dyrby Paulsen, at man kan forhandle, og at man kan give og tage for at nå et resultat.

Som et eksempel på mindre vellykket politisk håndværk i Slagelse nævner han, at Venstre skubbede det afgørende mandat i armene på socialdemokraterne, da der skulle findes et flertal efter valget. Ifølge John Dyrby Paulsen kunne Venstre under konstitueringen have sikret sig støtte fra tungen på vægtskålen, Liberal Alliances Villum Christensen.

- Men i stedet skældte de ham ud. Så det er dybest set Venstre, der har sikret mig borgmesterposten, siger Dyrby.

Klokken 2.48 på valgnatten meddeler John Dyrby Paulsen (A) på Slagelse Rådhus, at han bliver ny borgmester efter regions- og kommunalvalget. (Foto: © Claus bech, fotograf@clausbech.dk)

Den radikale Troels Brandt, der er en del af oppositionen, siger med adresse til John Dyrbys ledelse af byrådet, at det stærkeste, en leder kan gøre, er at erkende en fejl og handle på det ved at stille sig selv spørgsmålet:

- Hvordan kommer vi videre herfra, og har jeg tænkt min ledelse for snævert?

Ked af bruddet

Fra Thomas Adelskov, den socialdemokratiske borgmester i Odsherred, kommer der opbakning til den balladeramte Slagelse-borgmester. Thomas Adelskov tog også turen fra Christiansborg til kommunalpolitik.

- Jeg oplevede også meget bøvl og ballade i den første del af min borgmesterperiode, siger Adelskov, der med 28 procent af de afgivne stemmer i sin kommune nærmest ryddede bordet ved det seneste kommunalvalg.

Det, det drejer sig om, er at komme ud over personfnidderet, siger Adelskov:

- John leder efter resultater og er god til at se vejen frem og den rigtige løsning. Han har arvet et konfliktfyldt byråd, og det, det handler om nu, er at få sat noget politik på dagsordenen, lyder rådet fra Thomas Adelskov.

John Dyrby Paulsen har et politisk projekt, siger han. Han vil skabe udvikling - udvikling for børn i vuggestuer, børnehaver og skoler, og udvikling for erhvervslivet, så det kan komme til at blomstre.

- Jeg skal ikke bestemme, hvordan Slagelse skal se ud, eller hvad folk skal bruge mulighederne til. Det drejer sig om at gøre udvikling mulig og stille rammerne til rådighed, lyder den politiske trosbekendelse fra John Dyrby Paulsen.

Ministerdrømme brast

Før John Dyrby Paulsen indtog borgmesterposten i Slagelse, sad han knap ti år i Folketinget, hvor han havde forskellige ordførerskaber - blandt andet finansordfører og siden forsvarsordfører.

Men minister blev han aldrig, selv om drømmen og ambitionen - som hos de fleste politikere - i høj grad var til stede. Hans plads i partiets hierarki rakte ikke, da Helle Thorning-Schmidt satte holdet.

- Det kunne jeg hurtigt se, da vi dannede regering. Havde den været rent socialdemokratisk, havde jeg haft en god chance, også med en S-SF-regering, men da de radikale også kom med og skulle tilgodeses med poster, ja - så stod jeg ikke højt nok på ranglisten, erkender John Dyrby Paulsen.

Den analyse deles af Weekendavisens politiske reporter Hans Mortensen, der fulgte John Dyrby Paulsen på Christiansborg.

- Der var en kabale, der skulle gå op, og forsvarsministerposten, som Dyrby kunne være kommet i betragtning til, er en tung post, der gives til en fremtrædende politiker, siger Hans Mortensen, der dog heller ikke er i tvivl om, at Dyrby Paulsen ville kunne bestride posten.

- Han blev på Christiansborg regnet for en solid politisk håndværker og var respekteret for sin indsats blandt både partifæller og politiske modstandere. Men han blev aldrig en del af toppen og var altid i andet geled.

Ifølge Hans Mortensen var John Dyrby Paulsen først og fremmest en partisoldat, der ikke markerede sig med særstandpunkter.

Forsvunden dansker

Det var dog ikke skuffelsen på Christiansborg, der fik ham tilbage til lokalpolitik, siger John Dyrby Paulsen selv.

- Jeg fik lov at beskæftige med det, der interesserede mig mest - forsvarspolitikken, hvor jeg ofte besøgte Nato.

Men med 125 rejsedage på et år begyndte hustruen at spøge med, om han skulle medvirke i programmet "Forsvundne danskere".

Landspolitikken var også ved at have fået de ti år, han ville give den, men han sagde alligevel nej i første omgang, da der kom følere fra partifællerne i Slagelse.

Det var først, da den daværende borgmester i byen, partifællen Lis Tribler, henvendte sig, at Dyrby takkede ja.

- Jeg syntes, det kunne være en kæmpe gevinst for liste A og for Slagelse at få John til at stille op her. Jeg havde et godt indtryk efter samarbejdet i forbindelse med forsvarsforliget, hvor jeg kunne se, at han kunne samle bredt - og gik efter løsninger på tværs, siger Lis Tribler.

- John er meget arbejdsom og parat til at tage upopulære beslutninger, hvis der er brug for det. Han er ikke konfliktsky og går efter den rigtige løsning i stedet for at gemme sig, som mange andre politikere har for vane, siger partifællen fra Slagelse.

Altid velforberedt

Tidligere kollegaer i Folketinget fra begge sider af det politiske spektrum betegner ham som en dygtig politisk håndværker, der altid møder velforberedt og ikke lader sig friste til at hente billige point med en hurtig melding, som man siden må æde i sig igen.

Tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) siger, at han havde et fortrinligt samarbejde med John Dyrby Paulsen, da Slagelse-borgmesteren var forsvarsordfører for sit parti i Folketinget - blandt andet i forbindelse med forsvarsforliget i 2009.

- Han var en ordholdende mand, en aftale holdt altid, og man kunne også gå i et fortroligt rum med ham for at finde en løsning. Jeg troede faktisk, at han ville blive forsvarsminister, da regeringsmagten tippede i 2011.

Det har jeg selvfølgelig ingen indflydelse på, men ingen tvivl om, at han ville have klaret det godt, siger Søren Gade.

John Dyrby Paulsen på talerstolen i folketingssalen i 2012, da finansloven var under førstebehandling. (Foto: © TORKIL ADSERSEN, Scanpix)

En anden Venstremand Karsten Nonbo, der var politisk kollega i Folketingets forsvarsudvalg og Forsvarskommissionen, er på samme linje og kalder John Dyrby Paulsen reel og hæderlig. Han husker kun én "svipser".

- Dyrby var lige hurtig nok til at sige, at flådestation Korsør var truet i forbindelse med forhandlingerne om et nyt forsvarforlig i 2009. Det drillede vi ham meget med - at han først skabte utryghed og siden kunne fremstå som redningsmand, da flådestationen blev "bevaret", selv om der ikke havde været nogen planer om at lukke den, fortæller han.

Selv mener John Dyrby Paulsen, at der faktisk var nordjyske politikere, der pønsede på at få lagt landets flådestationer sammen i Frederikshavn, så han kan ikke helt se, at der var noget galt i at gå til kamp for både flådens tilstedeværelse i Korsør og de mere end 1000 arbejdspladser på Antvorskov kaserne i Slagelse.

To år på posten

Men lige nu er det byrådet i Slagelse, det gælder. Foreløbig har John Dyrby Paulsen mindre end to år til at få gennemført mærkesagerne og bestå svendeprøven som borgmester.

Ifølge en aftale mellem socialdemokraterne og Liberal Alliances Villum Christensen skal han, hvis det ønskes - som John Dyrby Paulsen udtrykker det - overtage borgmesterposten halvvejs inde i valg-perioden.

Om det kommer til at ske, er et åbent spørgsmål - og endnu en af de ubekendte, der gør Slagelse byråd med John Dyrby Paulsen i spidsen til et af landets mest uforudsigelige og spændende.

Her får John Dyrby Paulsen brug for alle de egenskaber, han ifølge sin kampfælle Villum Christensen besidder: kompetent og handlekraftig og et meget omgængeligt menneske, som også kender det politiske spil.

De fleste af de oppositionspolitikere fra Slagelse, DR Sjælland har talt med i forbindelse med dette portræt, har ikke ønsket at medvirke. Flere siger, at de ikke ønsker at gøre kløfterne større ved at udtale sig.

Nedslag i John Dyrby Paulsens CV

  • Borgmester i Slagelse 2018-

  • Medlem af byrådet i Slagelse 2014-2017

  • Folketingsmedlem 7. feb. 2006-18. jun. 2015

  • HD Udenrigshandel, København 1990-1992

  • Cand.polit., København 1983-1990

  • Markedskonsulent, Kommuneinformation 2001-2005

  • Erhvervskonsulent, Vestsjællands Erhvervsråd 1994-2000