Brint-eventyret forbi på Lolland

Storstilet forsøg med at oplagre vindenergi slutter med begrænset succes.

Kurt Hansen og hans kone Britta har i flere år lagt bryggers til forsøget med at forvandle overskydende vindenergi til brint. Nu er det slut, og landsbyen Vestenskov vender tilbage til hverdagen (Foto: © Nikolaj Aarestrup Hviid, DR)

Efter en årrække i internationalt søgelys vender hverdagen tilbage til Vestenskov.

Den lollandske landsby har siden 2007 været forsøgsby for oplagring af vindenergi gennem brint og 35 familier har beredvilligt åbnet hoveddøren for forskere og journalister fra hele verden. Men nu er forsøget forbi, og de såkaldte mikrokraftvarmeanlæg skal fjernes igen.

- Vi er kommet på verdenskortet som 'Brintlandsbyen Vestenskov', og forsøget har haft stor bevågenhed, så det har været rigtigt spændende, fortæller Kurt Hansen, der har lagt hus til forsøgene siden projektets begyndelse.

Børnesygdomme har præget projektet

Projektet har været ramt af en række uheld, da teknologien med at omlagre vindenergi til brint, der blev til strøm og varme hos borgerne i Vestenskov, endnu er på forsøgsstadiet.

Udviklingschef i SEAS-NVE Kristina Fløche Juelsgaard, glæder sig over, at det i slutningen af projektet lykkedes at få en nogenlunde sikker energiforsyning til Vestenskov gennem den nye teknologi.

Endnu lang vej til masseproduktion

- Vi har fået de fleste børnesygdomme aflivet, og står tilbage med et mikrokraftvarmeanlæg, der fungerer. Men der er endnu lang vej, førend de små anlæg finder vej til VVS-forretningerne, siger Kristina Fløche Juelsgaard.

De sidste brintanlæg forsvinder fra Vestenskov omkring 1. maj, og der er endnu ingen udsigt til, at mikrokraftvarmeanlæggene bliver sat i masseproduktion.