Byrådsballade i Slagelse: Borgmester opsiger samarbejdsaftale

Ufred og ballade præger byrådet i Slagelse. Borgmester opsiger samarbejdsaftale.

- Nu har vi altså fået nok, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Samarbejdet i Slagelse Byråd er nu så dårligt, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) og hans flertalsgruppe i weekenden har opsagt samarbejdet med Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Borgmesteren begrunder opsigelsen med, at oppositionen ikke lever op til samarbejdsaftalen, som blev indgået for tre måneder siden.

Især er stærke personangreb mod flertalsgruppen for kammerateri og nepotisme faldet flertallet for brystet, siger John Dyrby Paulsen:

Borgmester: Vi har oplevet direkte chikane

- Vi har påtalt over for oppositionen, at vi ikke synes, det er særligt hensigtsmæssigt. Og vi har bedt dem trække tingene tilbage og give os en forklaring. Det har vi ikke fået.

- Tværtimod har vi oplevet, at personangrebene nærmest er blevet intensiveret, siger John Dyrby Paulsen.

I en mail til byrådskollegerne skriver han blandt andet om sin opsigelse af samarbejdet:

- Vi har i flere omgange de sidste tre måneder oplevet direkte chikane og personforfølgelse af et byrådsmedlem i forbindelse med en personalesag, der fandt sin afslutning i november 2017. Sagen blev afsluttet med et forlig, hvor pågældende byrådsmedlem endog fik en meget stor erstatning.

Slagelse vakte efter Kommunalvalget i 2017 opsigt over hele landet, da byrådspolitikerne efter lang tids tovtrækkeri om magten valgte at dele borgmesterkæden i to, så John Dyrby Paulsen (S) skulle sidde de første to år som borgmester, mens Villum Christensen fra Liberal Alliance skulle sidde de sidste to år af valgperioden.

En aftale der dog afhænger af, om byrådspolitikerne vælger den løsning, når John Dyrbys periode er slut.

Antallet af udvalg skæres ned

Opsigelsen af samarbejdsaftalen med oppositionen betyder, at flertallet nu vil barbere antallet af udvalg ned og selv vil besætte flere formandsposter i udvalgene, siger John Dyrby Paulsen.

- Nu har vi altså fået nok. Det er fint nok, at man gerne vil være opposition og køre hård personrelateret oppositionspolitik. Det er også en del af lokalpolitik i Danmark. Men så kan man ikke samtidig have en samarbejdsaftale, hvor man aftaler at se fremad og løser tingene i fællesskab, siger han.

DF sammenligner med uartige børn

Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti sammenligner på Facebook situationen med en børnehave, hvor der praktiseres konsekvenspædagogik: Når de uartige børn ikke opfører sig ordentligt, så får de skældud og efter gentagne gange med skældud, så er det udenfor døren, lyder det fra Ann Sibbern.

Det kommer dog ikke bag på Dansk Folkepartis Ann Sibbern, at samarbejdet nu bliver opløst.

Hun mener, at samarbejdet har fungeret godt i udvalgene, og at man har været enig om mange ting:

- Men det har også været svært at give plads til politiske forskelligheder. Så havde det ikke været på grund af de sager, der nu er nævnt, så var samarbejdet stoppet på grund af nogle andre sager, som flertallet havde hevet frem. Det er jeg desværre overbevist om, siger hun.

Venstre: For få møder med borgmesteren

Knud Vincents fra Venstre ærgrer sig over, at samarbejdet nu er opløst.

- Men sådan er demokratiet. De kan jo gøre, hvad de vil. Men jeg synes, det er rigtigt ærgerligt.

Han mener dog, at der er sket flere uhensigtsmæssige ting siden december.

- Jeg giver John Dyrby ret derhen, at vi fik lavet en meget bred udvalgsstruktur, som var uhensigtsmæssig. Det sagde jeg allerede i december i konstitueringsforhandlingerne.

Knud Vincents mener dog, at John Dyrby kunne have gjort mere for at få samarbejdet op at køre:

- Jeg har været ved to gruppeformandsmøder siden 1. december med John Dyrby. Det synes jeg ikke er ret meget. En borgmester skal samle byrådet.

Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale kalder borgmesterens reaktion forhastet, og i et debatindlæg skriver oppositionen, at flertallet bør genoverveje meldingen.

Artiklen er kl. 9.19 opdateret med en kommentar fra Ann Sibbern (DF)

Artiklen er kl. 9.37 opdateret med en kommentar fra Knud Vincents (V)