Miljøministeren klar til at puste nyt liv i døende vindmølleparker

Miljøminister Lea Wermelin er klar til at bruge undtagelser og ændringer af regler, for at sætte skub i udbygning af sol - og vindenergi.

(Foto: (Grafik) Signe Heiredal (DR))

Efter snart ti år i sagsbunkerne kan blandt andet en stor vindmøllepark i Smålandsfarvandet ved Omø måske alligevel blive til noget. Parken er bare én af flere vindmølleprojekter, som har været dødsdømt på grund af skrappe miljøkrav.

For at kunne få en undtagelse i EU’s stramme miljølovgivning kræver det, at der er tale om et projekt af ”særlig samfundsmæssig interesse”. Den sjældent brugte undtagelse er miljøministeren nu klar til at tage i brug.

I Energistyrelsen har de tidligere oplyst, at vindmølleparker som udgangspunkt skal indrettes, så de passer ind i de gældende naturbeskyttelsesregler. Men nu er signalet til administrationen ikke til at tage fejl af.

- Den grønne omstilling er vigtigere end nogensinde, og en udbygning kræver et opgør med nogle af de benspænd, som vi kender fra en række grønne projekter, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun peger direkte på Omø Syd-projektet, der kan levere elektricitet til 350.000 husstande, som et vindmølleprojekt, der har taget alt for lang tid at sagsbehandle.

- Det er et konkret eksempel, hvor der ikke kan være to meninger om, at det har taget for lang tid. Så lang tid må det ikke tage, siger Lea Wermelin.

Fare for fugleliv

I Dansk Ornitologisk Forening er man skeptisk overfor, at myndighederne vil benytte undtagelser i miljøloven for at etablere vindmølleparker.

Biolog og medlem af Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted mener, at netop dyrelivet i Smålandsfarvandet vil tage skade af, at der bliver sat omkring 50 havvindmøller op

Det skyldes, at de lavvandede områder i Smålandsfarvandet er livgivende for de fugle der dykker ned for at fange fisk på havbunden, siger Knud Flensted.

- Netop Omø Syd er jo Danmarks bedste, hvis ikke verdens bedste fugleområde. Det er det dårligst tænkelige eksempel på, at man skulle omgå miljø-og naturlovgivningen, siger han.

Benytter man sig af udtagelsen, er et af kravene, at fuglelivet i området skal kompenseres.

Biolog Knud Flensted mener dog ikke, at det er så let i dette tilfælde.

- Lige præcis de fuglearter, som findes i Smålandsfarvandet omkring Omø Syd, er meget vanskelige at kompensere, fordi de er så sårbare og har et meget specielt et fødevalg, siger Knud Flensted.

”Ikke i min baghave”

Men fuglene kan komme til at leve side om side med en stor vindmøllepark. For miljøminister Lea Wermelin vil af med den lange sagsbehandling.

Hun kalder det for grønt bureaukrati, at sager, som kan hjælpe til den grønne omstilling, kan tage så mange år.

- Det er jo ikke fordi, vi ikke skal have regler, som beskytter natur og miljø, men det lægger tid til på sagsbehandlingstiden. Derfor er der behov for et opgør med det grønne bureaukrati, siger hun.

Kristine Grunnet er afdelingschef i brancheorganisationen Green Power Denmark. Hun fortæller, at de ofte bliver mødt med forslaget om at lægge grønne projekter som vindmølleparker, et andet sted. Her bliver Nordsøen tit nævnt som alternativ, men det løser ikke alle problemer.

- Det er sådan set ligegyldigt hvilket projekt, vi taler om, så vil der vil altid være nogen, som synes, det skal ligge et andet sted. Der skal også vindmøller op i Nordsøen, men vi skal også have vindmøller tættere på, hvor forbrugerne er, og hvor der er mulighed at stille dem op hurtigt, siger Kristine Grunnet.

Biolog Knud Flensted mener dog stadig, at det findes gode alternativer til havvindmølleparkens placering i Smålandsfarvandet.

- I 70 procent af de danske farvande kan man placere vindmøller uden de helt store problemer for fuglelivet og naturen. Så hvorfor i alverden lægge parken i et af verdens mest værdifulde områder? Siger han.

Tiden er knap

Men skal der analyseres på en alternativ placering, tager det tid. Tid, som vi ikke har, lyder det fra Jens Peter Zink, Executive Vice President i European Energy, som er bygherrer vindmølleparken Omø Syd.

Han fortæller, at skal Danmark følge EU-Kommissionens forslag, skal vi handle hurtigt, og miljøministerens forlag om at bruge undtagelsen i loven, er meget velkomment.

- I allerbedste fald er vi to et halvt til tre år fra at kunne have Omø Syd klar. Men det kræver, at vi snart får et ’go-ahead’, og at vi ikke bliver hængt op i nogle lange, politiske forhandlinger, siger Jens Peter Zink.