Dårlig medicinhåndtering: Sygehus modtager alvorligt påbud

Ortopædkirurgiske sengeafsnit på Nykøbing Falster Sygehus får kritik.

Ifølge vicedirektøren på Nykøbing Falster Sygehus er der lavet en handleplan i samarbejde med afdelingsledelsen i den pågældende afdeling. (Foto: (Grafik) Signe Heiredal)

Nykøbing Falster Sygehus har fået et alvorligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personalet på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 330 har håndteret medicin til diabetespatienterne uforsvarligt, og de har ikke fulgt godt nok op ved behandling med vanedannende medicin såsom morfin.

Det har betydet "større problemer for patientsikkerheden", konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, som i oktober sidste år tog en stikprøvekontrol på tre journaler fra patienter, der udover at skulle opereres for et ortopædisk problem også havde diabetes.

Lægerne havde således ikke haft nok styr på patienternes medicin - hverken ved indlæggelsen, under opholdet på sygehuset eller ved udskrivelsen, lyder påbuddet, som først blev omtalt i Dagens Medicin.

'Vi ser det med stor alvor'

Ifølge overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed Bente Møller betyder det, at patienterne risikerer at få forkert, for meget eller for lidt medicin:

- Det er noget af det, som vi ser med meget stor alvor. Man har ikke nogle sikre procedurer for at følge op på medicinhåndtering.

Lægerne udskrev også to ud af tre patienter med stærk smertestillende og vanedannende medicin uden at have en plan for opfølgning.

- Vi forventer, at der bliver rettet op på tingene, når påbuddet er givet. Så patienterne kan være trygge allerede nu, fortæller Bente Møller til DR Sjælland.

Styrelsen vil senere på foråret undersøge, om tingene er kommet i orden på det ortopædkirurgiske sengeafsnit.

Vicedirektør: 'Patienterne kan føle sig sikre'

Den lægefaglige vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus, Thomas Houe, lover nu, at patienterne ikke har noget at frygte, og at personalet er i gang med at rette op på fejl og mangler:

- De kan føle sig sikre på, at vi nok skal passe godt på dem. Vi skal nok have fokus på dem, hvis de har sukkersyge, og vi skal nok passe på, at der ikke sker noget i forlængelse af det.

Ifølge vicedirektøren er der lavet en handleplan i samarbejde med den nyetablerede afdelingsledelse i den pågældende afdeling.

- De skal sikre, at ting bliver bragt i orden meget hurtigt, fortæller han.

Diabetesforeningen anbefaler udrykningsteam

Administrerende direktør i Diabetesforeningen, Peer Steensbro, udtrykker, at det er meget alvorligt og bekymrende, når der sker fejl i sygehusvæsenet.

Derfor anbefaler han, at der på sygehusene bliver etableret et udrykningsteam til diabetespatienter under indlæggelse.

- Man kan ikke forvente, at alle afdelinger er eksperter i diabetes, så vores anbefaling er, at man etablerer et udrykningsteam, som eksempelvis kunne være en diabetessygeplejerske. De kan så følge patienten under indlæggelse, komme med gode råd eller forebygge tvivl. På den måde kan man sikre en optimal behandling, siger Peer Steensbro.

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital har indført et udrykningsteam til diabetespatienter, og Odense Universitetshospital arbejder på en lignende ordning.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed blev der også lavet tilsyn på tre andre afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus. Her fandt styrelsen kun få eller ingen problemer.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter