DANILOG på vej til Jylland

Midt i kampen om hvilke kaserner, der skal bevares, har Hærens Operative kommando givet ordre til at opslitte en afdeling på Vordingborg Kaserne.

(Foto: Kim Erichsen)

Opgaverne med at forsyne de udsendte soldater med diverse fornødenheder, er stadigvæk en del af hverdagen på Vordingborg kaserne. Samtidig tager kasernen sig også af at planlægge flytransporter til og fra Camp Bastion. Med et militært udtryk hedder det operativ logistik.

Men der holder al sammenligning med den hverdag, der herskede på Vordingborg Kaserne for bare et år siden, også op, skriver Hæren i en pressemeddelelse.

Færre der kan løse opgaverne

Chefen for Hæren, generalmajor Agner Rokos fortalte for 1½ måned siden, at han var i gang med at planlægge en opsplitning af DANILOG i Vordingborg, og medarbejde skulle flyttes til henholdsvis Aalborg Karup og Skrydstrup.

De ansatte på Vordingborg Kaserne har forberedt sig på den overflytning, der nu er givet. Der er etableret en minimumsbemanding, som lige nøjagtigt er det minimale antal medarbejdere, der skal til for at DANILOG kan løse sine opgaver.

Men på et tidspunkt forlader første mand i minimumsbemandingen DANILOG, og så bliver arbejdet indstillet. Derefter er der andre, der må overtage opgaven med at forsyne soldaterne i Afghanistan. Det skal ske fra dels det nyetablerede værnsfælles Movement & Transportation Coordination Center i Karup, hvortil der er overført 92 stillinger fra DANILOG, dels fra Forsvarets Forsynings- og Distributionscenter i Skrydstrup.

Frustrerede medarbejdere

Frustrationen blandt medarbejderne på Vordingborg Kaserne bliver stadig tydeligere. I 12 år har DANILOG været et internationalt center for operativ logistik. I en tid hvor forsvaret skal overgå til en centerstruktur og hvor modeordet er ”værnsfælles”, er det en stor kamel at sluge for medarbejderne, at man nu lukker afdelingen i Vordingborg.

Samtidig vækker det undren blandt medarbejderne, at man fjerner centeret for operativ logistik, når man forventeligt også i fremtiden skal have en stor international mission, der skal forsynes fra Danmark, og dermed har behov for en enhed, der kan gennemføre operativ og værnsfælles logistik.

Med denne undren og disse frustrationer følger medarbejderne på Vordingborg Kaserne med i debatten om kasernelukninger velvidende, at kun de allerfærreste kan få tilbudt en stilling på kasernen såfremt Den Kongelige Livgarde flytter til Vordingborg.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk