Den kommunale tandpleje mangler ansatte: Børn står på lange ventelister

Det er blevet sværere at rekruttere personale til at behandle børns tænder hos skoletandlægen.

Lea Louise Corfixen kan godt ende med at få bøjle på tænderne hos en privat praktiserende tandlæge. For lige nu mangler der specialtandlæger i mange kommuner. (Foto: © Lærke von Hahn, DR)

11-årige Lea Louise Corfixen læner sig tilbage i tandlægestolen hos den kommunale tandpleje i Næstved Kommune.

En tand i overmunden vokser indad, og det er begyndt at genere hende. Derfor håber Lea Louise Corfixen, at hun snart kan få bøjle på.

Men det kan have lange udsigter.

For lige nu er der stor mangel på tandlæger og især specialtandlæger hos kommunerne. Og det giver lange ventelister på blandt andet behandling af tandregulering.

- Det er blevet langt sværere at rekruttere og fastholde personale, siger Nadir Handhal, som er overtandlæge i den kommunale tandpleje i Næstved Kommune.

Han forklarer, at de lige nu har en ubesat stilling ledig som specialtandlæge. Sidste gang de slog den op på nettet, kom der nul ansøgninger.

- Det er en stor udfordring. Når vi slog stillinger op for tre år siden, så kom der måske 60 ansøgere. I dag er der maks 20, hvoraf måske kun halvdelen kan bruges.

Det er ikke kun en udfordring at rekruttere, men ligeså svært at fastholde personalet, fordi der er så mange jobmuligheder for tandlæger i dag, mener overtandlægen.

- På trods af, at vi har prøvet at gøre klinikken attraktiv med flere tiltag, så er det mit indtryk, at når der er gået et års tid, så rejser de til hovedstaden.

Tandlægemangel i kommmunerne bliver værre

Mere end halvdelen af de kommunale tandklinikker i hele landet har haft svært ved at rekruttere tandlæger indenfor det seneste år.

Det viser en ny undersøgelse fra Tandlægeforeningen blandt 65 kommunale klinikker.

Og lange ventelister skyldes især personalemangel. Det mener i hvert fald halvdelen af de adpurgte kommunale klinikker.

Det er Lotte Christensen, Børne- og Familiechef i Lolland Kommune, enig i.

- Det er blevet værre. Det er helt tydeligt, at der ikke bliver uddannet de tandlæger, som der er behov for. Så det er en stor udfordring, siger hun.

Hun forklarer, at de patienter, der har rigtig gode tænder, godt kan komme til at vente op til halvandet år på at blive tilset. Selv om det ideelle ville være hyppigere.

- Den lange venteliste skyldes både, at vi ikke kan få de tandlæger, som vi har brug for, men det giver også venteliste, når borgere glemmer at møde op, for så sidder tandlægerne og venter, siger Lotte Christensen.

Problemet rammer børns sundhed

Udviklingen bekymrer Susanne Kleist, som er formand for Tandlægeforeningen.

- Manglen på tandlæger i det kommunale regi kan betyde, at nogle kommuner er nødt til at øge frekvensen for, hvor ofte børnene bliver tilset. Måske fra én gang om året til hvert andet år, og det kan gå ud over børns sundhed.

Ifølge formanden, er det nemlig en risikofaktor, hvis børn kommer for sjældent til tandlæge.

- I forhold til de her børn, som vi gerne vil holde sunde og raske, så kan de risikere at have huller i tænderne, fordi de ikke bliver set ofte nok, siger Susanne Kleist.

Hvis vi bliver i forebyggelsestanken, så er det stort problem, at kommunerne har svært ved at rekruttere personale.

Det mener Esben Boeskov Øzhayat, som er lektor på Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

- Det er mit indtryk, at manglen på tandlæger er blevet værre i den kommunale tandpleje. Og hvis ikke vi giver børnene en god start, så er der risiko for, at problemet bare vil vokse sig større.

KL: Vi tager problemet meget alvorligt

Det her er en problemstilling, kommuner over hele landet oplever, og som vi tager meget alvorligt, lyder det fra næstformanden i KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Michael Fenger:

- Det kan få alvorlige konsekvenser for børn og unges sundhed, hvis vi ikke kommer i gang med at hjælpe dem i tide – for eksempel med tandrettende behandling.

Michael Fenger håber, at man derfor hurtigst muligt øger optaget af især bøjletandlæger.

- Vi har i mange år manglet medarbejdere, og det har bestemt ikke gjort situationen lettere, at den kommunale tandpleje over de seneste år har fået flere opgaver og en større målgruppe, uden optaget er fulgt med.