DTU lukker Lindholm

DTU vil lukke laboratorierne på øen Lindholm i farvandet ud for Møn hurtigst muligt.

DTU vil lukke laboratorierne på øen Lindholm i farvandet ud for Møn hurtigst muligt. Det sker for at undgå at pengene fortsat skal fosse ud af Veterinærinstituttets kasse, skriver Ingeniøren.

Lukningen af forskningsøen Lindholm er blevet mødt med stor modstand fordi den er en vigtig arbejdsplads i det sydsjællandske område. Mange havde håbet, at det var muligt at opretholde forskningsfaciliteterne også efter 2016, som hidtil har været DTU’ erklærede fraflytningsdato.

Men med Genopretningsplan 2012, som DTU netop har udarbejdet, er der nu stor risiko for, at Lindholm bliver lukket allerede i år eller næste år.

Indtil nye faciliteter til erstatning for Lindholms topsikrede laboratorier og stalde kan stå færdig i Lyngby omkring 2016, foreslår DTU's rektorat nu, at beredskabsforpligtelsen varetages af Statens Serum Institut (SSI) og Friedrich Löeffler Institut i Tyskland.

DTU’s bestyrelse skal drøfte Genopretningsplan 2012 på et bestyrelsesmøde i morgen fredag, skriver Ingeniøren.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk