Dungeons and Dragons mindsker Emils fravær i folkeskolen

I Holbæk Kommune hjælper rollespil elever i specialtilbud til at komme tilbage på skolebænken.

Emil Stougaard på 10 år, Oscar Vedersø på 11 og Emil Borch Jørgensen på 12 sidder rundt om brætspillet Dungeons and Dragons i klassen på Kathrinedalskolen i Svinninge på Nordvestsjælland.

Drengene har før haft et højt fravær i skolen. Skolefraværet skyldtes ikke pjæk, men andre årsager som for eksempelvis skoletræthed, der gjorde, at eleverne ikke ønskede at gå i skole. Fraværet kaldes skolevægring.

Men rollespillet Dungeons and Dragons har nu givet de 15 elever i specialtilbuddet på skolen lyst til at møde op til undervisningen igen.

- Jeg havde det svært, men da jeg begyndte at spille rollespil, begyndte jeg at komme i skole meget oftere. Nu er jeg virkelig glad for at komme i skole hver dag, fortæller Emil Borch Jørgensen.

Rollespil med læring

- Vi skal bruge to, nej fire rødder til vores heste. Koster det ikke tre pund guld? udbryder Emil Borch Jørgensen, mens drengene er opslugt af brætspillet.

- Lige præcis. Det er godt regnet, Emil, siger Simon Dilling, der er både specialklassens underviser og gamemaster.

Drengene er helt optaget af den fantasiverden med elverfolk og magiske kræfter, som de skaber sammen med Simon Dilling, men her får underviseren også sneget en masse læring ind i spillet.

Emil Stougaard på 10 år (tv.), Emil Borch Jørgensen på 12 år og Oscar Vedersø på 11 år (th.) lærer fag som dansk, engelsk og matematik gennem rollespillet Dungeons and Dragons. (Foto: Trine Warrer Juul © DR Sjælland)

- Jeg kiggede meget på de faglige mål, og hvordan spillet kunne hjælpe eleverne i forhold til deres uddannelsesparathedsvurdering, der kommer i 8.- 9. klasse. Igennem spillet kan vi træne nogle af de kompetencer, de skal bruge for at komme videre, siger Simon Dilling.

Rollespillet Dungeons and Dragons kan både lære eleverne engelsk, dansk, matematik, kommunikation og samarbejde, men først og fremmest er målet at give dem lysten til at møde op i skolen, siger Simon Dilling.

- Vi kan se hos alle vores elever, at de er begyndt at komme mere i skole. Det er en kombination af, at de får nogle relationer og succesoplevelser, at de kommer tilbage i skolen.

Rollespil bør udbredes til andre skoler

Rollespilserfaringerne, hvor Dungeons and Dragons mindsker skolevægring, bør bredes ud, mener Julie Becher, der er chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

- Vi kan bruge erfaringerne til at sige, hvad det er for en pædagogik og en læringstilgang, som sådan et tilbud kan give, så eleverne har lyst til og mod på at gå i skole, hvis man ikke har været i skole i noget tid, siger hun.

En opfordring, som Emil Borch Jørgensen også gerne vil give.

- Jeg vil gerne give det forslag, at rollespillet skulle ud på andre skoler. Det giver et rigtigt godt samarbejde, og jeg synes, at man lærer rigtig meget engelsk af det, siger han.

Eva Secher Mathiasen, er formand for Dansk Psykolog Forening. Hun mener også, at et initiativ som Dungeons and Dragons er den rigtige vej at gå, når det handler om at fange børnenes interesse.

- Jeg tror, at enhver lærer vil tilrettelægge undervisningen, så den interesserer børnene, og hvis det er Dungeons and Dragons, og man kan tilrettelægge undervisningen, så de også får den læring, de skal have ud af det, så er det et super initiativ, siger hun.

Det er ikke kun faget engelsk, som eleverne kan blive bedre til gennem spillet, fortæller Simon Dilling, der allerede er i gang med at forberede næste skoleårs Dungeons and Dragons til specialklassen på Kathrinedalskolen i Svinninge.

- Man kunne tænke nogle helt andre fag ind i spillet. Man kan bruge historieundervisningen, hvor eleverne følger og lærer noget om de store vikinger. Man kan også inddrage fagene religion og samfundsfag, fortæller han.

I Holbæk Kommune er der 183 elever med et skolefravær over ni procent, 12 elever er udenfor skoletilbuddet, og 12 elever undervises hjemme. I alt er der over 6000 skolebørn i kommunen.

Facebook
Twitter