Efter fem års utilfredshed med Sundhedsplatformen: Skrot den!

Selvom tilfredsheden med IT-systemet Sundhedsplatformen er gået en smule frem, så er kritikken stadig stor. Særligt lægerne er utilfredse.

Sundhedsplatformen blev lanceret i 2017 til en samlet pris på 2,8 milliarder kroner og bliver brugt i Region Hovedstaden og Region Sjælland. (Foto: ASGER LADEFOGED © Ritzau Scanpix)

Langsomt, tungt og besværligt.

Efter fem år med IT-systemet Sundhedsplatformen giver systemet stadig panderynker og grå hår hos læger og sundhedspersonale i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

En ny brugerundersøgelse i de to regioner har kortlagt tilfredsheden med Sundhedsplatformen hos sygehus- og sundhedspersonalet.

På en skala fra 1-5 over den generelle tilfredshed med systemet er den gået fra en gennemsnitlig score på 2,6 i 2019 til 3,0 i 2020.

Men selvom den overordnede tilfredshed altså er steget en smule, så er det langt fra godt nok. Det mener Anne Jung, der er formand for overlægerådet i Region Sjælland.

- Det er svært at få overblik over patientforløbene og medicineringen. Det er stadig meget tungt, og det er med til at gøre vores hverdag med patienterne meget udfordret, siger hun.

Og Anne Jung er ikke alene med sin kritik. I brugerundersøgelsen har mere end halvdelen af de adspurgte læger svaret, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med Sundhedsplatformen.

Én af dem er Erik Michael Andersen. Han er overlæge på lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus og har brugt Sundhedsplatformen i flere år nu. Og han er bestemt ikke tilfreds.

- Det går langsomt. Det er jo en møllesten, som vi går rundt med om halsen alle sammen. Og den sidder godt fast, den er ikke lige sådan til at fjerne, siger han.

Det er særligt systemets langsommelighed, der frustrerer overlægen, for det går ud over hans tid med patienterne, siger han.

- Det betyder, at jeg en gang imellem må blive et par ekstra timer på arbejde for at tage det samme antal patienter. Vi kan jo ikke tillade os at tage færre patienter, bare fordi vi har et andet system end før i tiden.

Drop Sundhedsplatformen og se mod Midtjylland i stedet

I brugerundersøgelsen har 23 procent af de adspurgte læger svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Sundhedsplatformen. Og når det tal ikke er større efter fem år med IT-systemet, så bør man måske overveje, om det stadig er den rigtige løsning.

Det mener Jørgen Bansler, der er professor i datalogi på Københavns Universitet, efter at have gennemgået brugerundersøgelsen.

- Nu er der gået så lang tid, og man har forsøgt med gentagende initiativer at få det til at fungere bedre. Når det ikke rigtig er lykkedes, så synes jeg måske, at det er på tide at overveje, om der er noget galt med det grundlæggende software. Og om man måske skulle se sig om mod alternativer og seriøst overveje at skifte Sundhedsplatformen ud med et andet system.

Og den holdning bliver bakket op af formanden for overlægerådet i Region Sjælland, Anne Jung. Hun mener, at det er på tide at droppe Sundhedsplatformen helt og i stedet overgå til det IT-system, som bruges i Region Midtjylland kaldet ”MidtEPJ”.

- Nu er vi nået til 2021 og lægerne er stadig ikke tilfredse. Så set fra mit synspunkt er løsningen, at vi skrotter Sundhedsplatformen og i stedet får det samme system i hele Danmark. Det er logisk, at vi i et lille land har det samme system overalt - og der er også langt større tilfredshed med den jyske model, siger hun.

Også Erik Michael Andersen, der er overlæge på lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus, drømmer om et andet system. Og han mener også, at man bør skue mod Jylland, siger han.

- Da Sundhedsplatformen kom, var jeg et halvt år i Esbjerg, og der havde de et andet system, som var meget hurtigere og meget bedre. Jeg lærte det på en eftermiddag, og næste dag kunne jeg tage 18 patienter i mit ambulatorium. Det ville aldrig kunne ske herovre, der har det taget flere måneder at lære det.

Det går trods alt fremad

Der er dog ikke kun kritiske røster i debatten om Sundhedsplatformen. For selvom tilfredsheden kun er steget en smule, så er det jo stadig et tegn på fremgang. Og det er vigtigt at fokusere på. Det mener regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S).

- Vi kan se, at arbejdet med at udvikle og forbedre medicinområdet tilsyneladende er ved at bære frugt - medarbejdernes vurdering peger den rigtige vej, siger han.

Og at dagligdagen med IT-systemet trods alt er blevet bedre, kan Poul Mossin, der er oversygeplejerske på akutafdelingen på Køge Sygehus, godt nikke genkendende til.

Han mener, at mange nu har vænnet sig til systemet, og at det derfor også er blevet lettere at navigere i.

- Alt nyt kan være vanskeligt at vænne sig til, og Sundhedsplatformen har jo været meget anderledes end det system, vi havde tidligere. Men nu hvor alle rundt om dig bruger det, så er det også lettere at spørge om hjælp end i begyndelsen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk