Efter kritik af tvangsadoptioner i Lolland Kommune: 'Vi er stadig meget bekymrede'

Lolland Kommunes høje antal sager om tvangsadoptioner fik Karin Nødgaard til at stille spørgsmål til ministeren.

Socialminister Mai Mercado (K) har svaret DF's Karin Nødgaard på spørgsmål om tvangsadoptioner i Lolland Kommune. (Foto: Jørgen Søby © DR Nyheder)

Flere politikere kritiserede sidste år Lolland Kommune, efter den havde sat fart på antallet af sager om tvangsadoption.

Kommunen stod alene for over halvdelen af de 13 sager, der i 2018 blev sendt til afgørelse i Ankestyrelsen.

Det høje antal sager og millionbesparelser i kommunen ved tvangsadoptioner fik Dansk Folkepartis Karin Nødgaard til at stille spørgsmål til Børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Ministeren har nu svaret Karin Nødgaard.

Næstformanden i Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg har blandt andet spurgt ministeren om økonomien ved tvangsadoptioner.

Ved en tvangsadoption sparer kommunen nemlig udgiften til en anbringelse i familiepleje eller på institution.

Mai Mercado svarer blandt andet, at adoptioner uden samtykke ikke gennemføres for at spare penge, men derimod for at give et barn en mere stabil og tryg barndom i en familie, som hun skriver:

”En kommunes eventuelle besparelser må ikke indgå som et led i vurderingen af, om betingelserne for adoption uden samtykke er opfyldt.”

Karin Nødgaard stillede i december en række spørgsmål, efter DR Sjælland fik aktindsigt i et sparekatalog, der var blevet fremlagt for byrådet i Lolland Kommune, men aldrig vedtaget politisk.

Det fremgik af sparekataloget, at Lolland forventede en besparelse på fire millioner kroner ved tvangsadoptioner frem mod 2022.

Selvom sparekataloget ikke blev vedtaget, har kommunen dog de samme forventninger til antal adoptioner og de økonomiske konsekvenser heraf, som det fremgår af sparekataloget.

DF vil følge op

Ministerens svar lever ikke helt op til det, Karin Nødgaard havde forventet:

- Så kan jeg sagtens følge op på det og sige til ministeren: ’Har ministeren egentlig haft kontakt til de her kommuner, for eksempel Lolland Kommune, og i hvert fald også meddelt kommunen, at det er helt uacceptabelt, hvis man inddrager et økonomisk incitament til at lave en tvangsadoption’.

For et par år siden gjorde Folketinget det lettere at tvangsadoptere børn væk i de allertungeste børnesager.

Siden har antallet af sager om adoption uden forældrenes samtykke på landsplan været svagt stigende. Således nikkede Ankestyrelsen sidste år ja til ni tvangsadoptioner mod syv i både 2016 og 2017.

Lolland Kommune stod for over halvdelen af de sager, der sidste år blev sendt til afgørelse i Ankestyrelsen.

Karin Nødgaard siger til DR Sjælland, at hun er bekymret:

- Jeg kan love med garanti, at vi vil følge op på det her i Dansk Folkeparti, fordi vi er meget bekymrede for, at der sker et øget antal tvangsadoptioner. Så svarene er ikke nok til at få mig til at lukke munden.

Facebook
Twitter