Efter tre års kamp om giftigt PCB-affald: Sorø kærer dom til landsretten

Sorø Kommune taber i Retten i Næstved efter en årelang strid om ansvar og regningen til at fjerne giftigt betonaffald.

Jørgen Steen Jensen, indehaver af Sjællands Lastvognsophug ApS, viser den grå stribe i betonelementerne, som indeholder de giftige materiale PCB. (Foto: Jørgen Hansen © DR Sjælland)

Siden 2015 har 5.500 ton PCB-forurenende betonbrokker ligget hen under åben himmel på en grund hos Sjællands Lastvognsophug ApS ved Sorø.

Både kommunen og grundens ejer vil have det giftige affald fjernet. De skændes dog om, hvem der skal betale regningen for at rydde op.

Men efter en dom afsagt i Retten i Næstved, er der ikke udsigt til, at den giftige beton bliver fjernet foreløbigt.

Betonbrokkerne stammer fra en af Sorø Kommunes folkeskoler, der var forurenet af miljøgiften PCB, som blev forbudt i 1970'erne. Indtil da var PCB et populært materiale til at fuge vinduer, døre eller mellem betonelementer.

Nu har Sorø Kommune og virksomheden i tre år sloges om, hvor forurenet betonaffaldet er, og hvem der har ansvaret for den giftige beton.

Sorø Kommune ønsker således at fjerne det giftige affald fra grunden – på Sjællands Lastvognsophugs regning. Et ønske, som indehaveren af virksomheden, Jørgen Steen Jensen, er langt fra enig i.

Ifølge ham er affaldet langt mere giftigt, end hvad virksomheden har tilladelse til at modtage. Derfor skal affaldet fjernes og betales af Sorø Kommune.

Endte i retten

Sagen endte efterfølgende i Retten i Næstved, som i starten af oktober måned i år afsagde dom i sagen og afviste at give kommunen tilladelse til at fjerne de større mængder PCB-forurenede brokker på virksomhedens regning.

En beslutning, som Sorø Kommune er langt fra tilfreds med.

Ifølge kommunaldirektør i Sorø Søren Kjær er dommen afsagt "på et overfladisk juridisk grundlag".

- Det blev oplyst i retten, at der verserer en voldgiftssag. Jeg kender ikke noget til, at Sorø Kommune er en del af en voldgift i forhold til det her betonaffald, siger Søren Kjær som forklaring på sin hårde kritik af rettens afgørelse.

Han mener, at hvis der kørte en voldgiftssag, så ville Sorø Kommune, som den ene part i sagen, være klar over at den fandt sted.

Blandt andet derfor har Sorø Kommune besluttet at sende PCB-sagen videre til landsretten.

Jørgen Steen Jensen, der ejer Sjællands Lastvognsophug bekræfter, at der endnu ikke kører en voldgiftssag mellem parterne. Men han siger, hans advokat har gjort alle de indledende manøvrer, blandt andet anmodet voldgiftsnævnet om en skønsmand:

- Så nu er det kun et spørgsmål om kort tid, før det er indbragt for en voldgiftsret, siger han.

Er ikke bekymret for landsretten

Jørgen Steen Jensen, er ikke bekymret for en mulig sag i landsretten.

  • De PCB-holdige betonbrokker har ligget nu i tre år, uden Sorø Kommune og virksomheden Sjællands Autoophug er kommet til enighed om giftaffaldets fremtid. (Foto: Jørgen Hansen © DR Sjælland)
  • PCB, som ses her som en tynd, gråblå strimmel mellem beton og armeringsstål, er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en uønsket miljøgift. (Foto: Jørgen Hansen © DR Sjælland)
  • Indehaveren af virksomheden Jørgen Steen Jensen fik medhold i Retten i Næstved, hvor det er Sorø Kommune, som skal stå for regningen af oprydningen af affaldet. Nu har Sorø Kommune sendt sagen videre til landsretten. (Foto: Jørgen Hansen © DR Sjælland)
1 / 3

- Jeg har det ganske fint med, at den ender i landsretten. Så får vi deres ord for, hvordan de ser på det. Og jeg forventer, at det enten bliver en klar afvisning eller en stadfæstelse, siger han.

Hvis landsretten kommer til samme konklusion som byretten, så skal det PCB-holdige beton blive liggende. Derefter skal de to stridende parter sandsynligvis blive enige om en uvildig undersøgelse, der skal klarlægge, hvor giftigt betonen er, og hvem der i givet fald skal sikre det eller betale for at få det fjernet.

En svær balance for Sorø Kommune

PCB-sagen viser endnu en gang, hvor svært det er for en kommune at balancere mellem at være miljøtilsyn og bygherre, lyder det fra professor og juraekspert i miljøsager Peter Pagh fra Københavns Universitet.

- Det er helt tydeligt, at i denne sag er kommunen bygherre og samtidig også tilsynsmyndighed. Derfor er det jo klart, at der er en risiko for sammenblandingen af interesser, lyder det fra Peter Pagh.

Han vurderer, at sandsynligheden for Sorø Kommune vil få medhold i sagen, hvis den ender hos landsretten, er lille.

- En højesteretsdom fra 2006 siger, at man ikke kan meddele påbud om lovliggørelse, med mindre man har fundet en forurener og denne har handlet uagtsomt. Og uden at forholde mig til den konkrete sag, så flugter byrettens afgørelse fuldstændig med praksis, siger Peter Pagh.

Opdateret klokken 13:40 - Der indskrevet et svar fra Jørgen Steen Jensen til Sorø Kommunes kommentar på, at der ikke foreligger nogen voldgiftssag.

Facebook
Twitter