Færre får en hjerneskade efter hjertestop

Færre mennesker får en hjerneskade, hvis de overlever et hjertestop, og det vækker stor glæde hos Hjernesagen

Flere overlever hjertestop og behandlingen af dem, der overlever, bliver bedre og bedre. Og det vækker glæde på sygehusene. (Foto: Holger Madsen- DR Syd)

Flere overlever hjertestop og behandlingen af dem, der overlever, bliver bedre og bedre. Og det vækker glæde på sygehusene.

Det fortæller professor i akutmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet, Lars Rasmussen:

- Vi oplever, at der er kommet større optimisme, og at man i højere grad tror på, at det her kan lykkes, siger han.

Antallet af overlevere med hjerneskader er næsten halveret

I 2002 fik 14,7 procent af dem, der havde overlevet et år efter et hjertestop, en hjerneskade, fordi de ikke havde fået ilt til hjernen.

Mens antallet af overlevere næsten er tredoblet frem mod 2010, så er antallet af overlevere med hjerneskader næsten halveret. 

I 2010 var der nemlig kun 7,2 procent af dem, der havde overlevet et år efter et hjertestop, der fik en hjerneskade. Det er fordi, behandlingen af de overlevende med hjertestop er blevet bedre, siger Lars Rasmussen.

Optimisme er vigtig for behandlingen

Den optimisme, det har ført med sig på sygehusene, er vigtig for, hvor mange kræfter personalet lægger i en behandling:

- Det ved man er en vigtig faktor. Hvis man ikke tror på en behandling, og man ikke tror, det går patienterne godt, så vil man simpelthen være mindre aktiv, siger professor Lars Rasmussen.

- Det er hele vejen rundt på intensiv og på hjerteafdelinger, at man i højere grad tror på det, og man er villig til at kaste ressourcer ind, og mange gange kan vi jo se, at det faktisk nytter, siger han.

Tendensen vækker glæde hos Hjernesagen

Det glæder Hjernesagen, at det kan være medvirkende til at mindske antallet af hjerneskader. Det fortæller direktøren for Hjernesagen, Lise Erichsen fra Holbæk:

- I Hjernesagen synes vi, det er rigtig, rigtig positivt, fordi de mennesker, der bliver ramt og skal leve med en hjerneskade har et liv, der er meget svært. Det har både dem, der er ramt, og det har deres pårørende. Så jo færre hjerneskadede, vi har i det her land, jo bedre er det, siger hun.

Lægerne er blevet mere kritiske over for gamle metoder

Nye behandlinger som nedkøling og nye kredsløb-behandlinger er ikke det eneste, der kan tage æren for, at langt flere overlever et hjertestop uden senere at skulle leve videre med en hjerneskade.

En af årsagerne er også, at lægerne er blevet mere kritiske over for gamle metoder, siger Lars Rasmussen, der er professor i akutmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- Heldigvis har man på intensivafdelingerne blevet meget kritisk efterhånden, når man ser på hvilke behandlinger, der var tradition for at anvende. Så er man blevet klar over, at nogen ting, man plejede at gøre, faktisk ikke var effektivt, og at nogle ting faktisk var skadeligt, siger han til DR Sjælland.

FacebookTwitter