Fiskere frygter færre fisk: En million kubikmeter slam skal dumpes i storebælt

Vi har prøvet det før, og det betyder færre fisk, lyder det fra formanden for Kerteminde Fiskeriforening.

Kalundborg Havn har tilladelse til at dumpe slam på en position ud for spidsen af Asnæs. Men ifølge beregninger vil slammet på grund af en stærk strøm blive ført op til 12 kilometer væk. (Foto: Rasmus Gade Østergaard)

Fiskerne og Danmarks Fiskeriforening raser over, at en million kubikmeter slam fra Kalundborg Havn skal dumpes ude i Storebælt.

De raser ikke over dumpningen, men de raser over, at der aldrig er lavet en undersøgelse af, hvad det betyder for fiskebestanden. For det efterlader fiskerne uden et grundlag at forhandle kompensation ud fra.

De mange tons slam skal klappes - det hedder det, når man dumper havnematerialet - ude i Storebælt ved Asnæs Rev. Et område, som ifølge Danmarks Fiskeriforening bliver brugt af torskene, når de gyder.

Og formanden for Kerteminde Fiskeriforening, Søren Clausen, er ikke i tvivl om, hvad det vil betyde:

- Vi har prøvet det før, og det betyder færre fisk i området, siger han.

Sådan lyder det fra fiskerne, men de mangler undersøgelser, der bakker dem op.

Dermed står de uden undersøgelser, de kan trække på, når de skal forhandle med Kalundborg Havn om kompensation for forringet fiskeri.

Undersøgelse bør være en myndighedsopgave

Der mangler nemlig dokumentation for, hvilke effekter klapning har på fiskeriet, fortæller biolog Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening:

- Der er brug for, at der tages prøver i området før og efter klapning, og det burde være en myndighedsopgave eller en opgave for den, der får klapningstilladelsen, mener han.

Carsten Krog er biolog og ansat af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, der rådgiver Kalundborg Havn og sørger for, at alle miljøkrav og foreskrifter følges.

Og det gør de, siger han, men han savner også ordentlige undersøgelser af effekten på fiskeriet som følge af opslammet materiale efter klapning:

- Det burde vel i bund og grund være en myndighedsopgave.

Det mener folketingsmedlem valgt i Kalundborgkredsen Rasmus Horn Langhoff (S) også:

- Jeg vil spørge miljøministeren om, hvordan han vil sørge for dokumentation på det her område, siger han til DR Sjælland.

Facebook
Twitter