Førstehjælp til naturen er ikke kun for 'de særligt indviede': Flere tager fat og giver en hånd

Mange kaster sig ud i frivilligt arbejde for at gavne miljøet.

De frivillige lægger store sten og gydebanker ud i det lokale vandløb, så ørreder i løbet af efteråret kan gyde i området.

Plask, plask...

Lyden af store sten, der rammer vandet, høres igen og igen denne formiddag ved Stenskov-vandløbet – en bæk, der ender i Sjællands største å, Susåen, nord for Næstved.

25 frivillige naturhjælpere har revet et par timer ud af kalenderen for at skabe bedre forhold for fisk, insekter og planter i den klukkende strøm.

Det regner, men plaskene fortsætter, indtil ti tons håndboldstore sten ligger i vandløbet.

De skal være skjulesten for den ørredyngel, der kommer til at svømme rundt her. For de frivillige har også lagt gydebanker ud, så ørreder i løbet af efteråret kan vandre op og gyde.

Bag projektet står den lokale lystfiskerforening, kommunen og Den Sjællandske Grusbande – en gruppe lystfiskere, der har gjort vandløbsforbedringer til deres mærkesag.

Men de 25 frivillige, der er mødt frem, er langt fra de eneste, der gerne vil gøre en indsats for naturen.

Flere vil gøre en forskel

De seneste års stigende miljø- og klimabevidsthed og coronanedlukningen, hvor mange har brugt den hjemlige natur, har betydet, at vi i højere grad er parate til at tage fat for at give naturen en hånd, lyder det fra flere organisationer og en ekspert i frivillighed.

Danmarks Sportsfiskerforbund opgør værdien af det frivillige arbejde alene på vandløbsområdet til 15 millioner kroner.

  • De frivillige samlede store sten.
  • Stenene blev placeret i vandløbet.
  • De store sten skal i sidste ende give fiskene bedre gydeforhold.
1 / 3

Forbundet får hjælp fra flere engagerede lystfiskere, der nu melder sig under fanerne for at forbedre naturforholdene for danske vandløb og åer.

De frivillige kan nemlig gøre en forskel for naturen, som flere steder er udfordret.

– Det er med andre ord i sidste øjeblik, hvis vi skal sikre naturen, lyder det fra biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Ebert.

Naturen er blevet en folkesag

Men det er ikke bare vandløbene, der får en hånd fra flere frivillige.

– Vi vil også hjælpe naturen på mange andre måder, og hvor det tidligere var en sag for 'nørder' og særligt indviede at gøre en indsats, er det i stigende grad blevet en folkesag, fortæller frivillighedschef Mikkel Havelund fra Danmarks Naturfredningsforening.

I de senere år har foreningen oplevet flere hundrede tusinde deltage i affaldsindsamlinger og naturdage, og den modtager stadigt flere henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe naturen, fortæller han.

- Det, der topper, er ønsket om at yde en konkret indsats, hvor man kan se, det gør en forskel lokalt – for eksempel at anlægge en sti eller samle affald eller at slå et naturområde med le for at give sjældne blomster bedre forhold.

Coronaen har fået os til at elske naturen

Professor i frivillighed Thomas P. Boje fra Roskilde Universitet ser en tydelig tendens til, at vi i stigende grad gerne vil gøre en indsats for naturen – og den vil kun blive kraftigere de kommende år, venter han.

Treårige Storm var blandt de 25 frivillige, der trodsede regnen for at forbedre leveforholdene for de lokale ørreder. (Foto: Per Gade Gyldenkærne © (c) DR)

Coronaen har ifølge professoren haft en forstærkende effekt. Denne sommer er vi valfartet ud i naturen, og det giver næring til ønsket om at passe bedre på den. Samtidig fletter miljøbevidstheden sig sammen med et ønske at gøre noget for lokalsamfundet.

- Mange steder kæmper lokale ildsjæle for at bevare lokalsamfundet, og de overtager nogle af de opgaver, som storkommunen måske ikke længere har råd til – og det kan også være en indsats for det lokale miljø, siger Thomas P. Boje.

Bedre end at sidde ved computeren

Ved Stenskov-vandløbet siger en af de frivillige, Kristina Skou Hansen, at det ikke bare er godt at give naturen en hånd. Det er også hyggeligt at gøre det sammen med andre.

Og så er det godt for sønnen Magnus at se, hvordan man gør, siger hun.

- Han kan være med til at smide sten i vandet og være med til at sikre, at der kommer fisk i vandløbet. Det er bedre, end at han bruger en masse tid ved computeren, lyder det fra Kristina Skou Hansen.

FacebookTwitter