Forsker: Planlagte legeaftaler begrænser børns kreativitet

Ny legefestival har planer om at få børn og voksne i hele landet til at lege mere.  

En ny legefestival skal få børn til at lege mere på tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund. (Foto: Collage af Lærke Kromann - billede fra Colourbox)

En brugsanvisning til et Lego-samlesæt og en legeaftale med Magnus fra parallelklassen fra klokken 14-16 er ikke vejen frem, når børns kreativitet skal udvikles.

Det slår Lars Geer Hammershøj fast. Han er legeforsker på DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet.

- Vi har en tendens til at ville planlægge og strukturere vores børns tid. I dag skal børn jo nærmest have en legeaftale for at få lov at lege med nogen i et bestemt tidsrum, siger han.

Lars Geer Hammershøj peger også på, at børns legetøj i dag i langt højere grad end tidligere er struktureret og designet.

- I gamle dage var Lego-klodser meget simple. Du fik nogle klodser, som du så kunne skabe dit eget univers med. I dag får man en brugsanvisning til, hvordan man gør, og hvad det skal ligne til sidst, siger han.

I stedet må legen gerne være mere åben og fri, fordi leg er essensen af børns dannelse og kreativitet, fortæller legeforskeren.

- Børn må gerne se på en pude og sige, at det ligner en tømmerflåde eller en hval, siger Lars Geer Hammershøj.

Den manglende frie leg bekymrer, ifølge Lars Geer Hammershøj, også legeforskere verden over.

- Vi er bekymrede for, at det gode ved legen forsvinder, når børn bliver instrueret i, hvordan de skal lege, siger han.

Legefestival byder op til mere leg

Det vil projektet ’Leg for livet’ imidlertid gøre noget ved. Lørdag inviterer Gerlev Legepark i Slagelse for første gang til gratis Legefestival for alle.

Ambitionen er, at en årlig legefestival i løbet af de kommende fem år skal udbredes til at dække mindst halvdelen af landets kommuner.

- Familier er pressede, børn og unge mistrives og bevæger sig ikke nok. Legen skaber glæde og nærvær, siger Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole.

’Leg for livet’ er opstået i et samarbejde mellem Gerlev Center for Leg og Bevægelse og den boligsociale helhedsplan i Slagelse ’En fælles indsats’.

- I år har vi særligt fokus på de udsatte boligområder i Slagelse, hvor de har brug for leg, grin og fællesskab. Men det har alle andre også brug for, så derfor er vores ambition at brede ’Leg for livet’ ud til hele landet, siger hun.

Leg er også for voksne

Leg spiller en afgørende rolle for gode og stærke fællesskaber på tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund, fortæller Legefestivalens projektleder Mette Stryhn Hansen.

- Når vi leger sammen, kommer vi til at grine sammen. Du mærker glæden boble frem indefra. En klappeleg er så sjov og fjollet, at alle i løbet af få minutter åbner sig og griner sammen, siger hun.

På legefestivalen kan alle være med – både børn og voksne. Der vil være fangelege, kamplege, parkour, gøgleri, eller man kan udfordre sin far i et brætspil.

Leg spiller en afgørende rolle for gode og stærke fællesskaber på tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund, mener projektleder Mette Stryhn Hansen. (Foto: Dorte Krogsgaard © DR Sjælland)

- For vi behøver jo ikke stoppe med at lege, fordi vi bliver voksne, siger legeforsker Lars Geer Hammershøj, som oplever, at flere voksne holder sig tilbage, når det gælder leg.

- Man udleverer jo sig selv, så man er nødt til at være åben og turde sætte sig selv på spil, siger han.

Men Lars Geer Hammershøj understreger, at voksne også leger på deres egen måde.

- Voksne er ikke så fysisk aktive i deres leg, men i stedet leger de med sproget gennem humor, når de er sammen med deres venner, som også kan være et udtryk for kreativitet, siger han.

’Med leg skal land bygges’

Legeforskeren Jørn Møller var iværksætteren og filosoffen bag Gerlev Legepark. Fra ham stammer citatet ”Med leg skal land bygges”.

- Det er et fint citat, det er enormt smukt, stærkt og rigtigt, siger Mette Stryhn Hansen. Vi skal bygge landet op igennem fællesskaber - og det kan leg bruges til, siger hun.

Facebook
Twitter