Forsvaret undersøger soldaters trofæbilleder

Forsvarets Auditørkorps undersøger lige nu, om en gruppe danske soldater har handlet korrekt i håndteringen af video og fotos af krigsofre i Irak.

Forsvaret undersøger nu fem danske Irak-soldaters billeder fra udsendelsen. Arkivfoto. (© DR)

Ifølge DR Sjællands oplysninger er fem soldater - en eller flere muligvis fra Antvorskov Kaserne - kaldt hjem fra Irak, fordi de har været i besiddelse af billeder af afdøde krigsofre, som har karakter af trofæ-billeder. Det bekræfter auditør Jan Mortensen:

- Der er dukket noget billedemateriale op blandt det danske personel i Irak. Jeg vil ikke gå i detaljer, men det viser krigens ofre. Så nu skal vi finde ud af, hvad det er for nogle billeder, hvor er de taget og hvem, der har taget dem, siger han.

Billeder ikke taget af danskere

Billederne har karakter af trofæ-billeder. For eksempel et lig, der er spændt op på køleren af en bil. Ifølge auditør Jan Mortensen skulle de dog ikke være taget af de danske soldater selv.

- Det er formentlig billeder og film, der har været udvekslet mellem danskere og nogle af vores samarbejdspartnere. Det er klart, man kan altid diskutere om, det er i orden at have den slags billeder. Men hvis man har dem, hvad skal der så ske med dem? Det er i virkeligheden det, vi undersøger, siger auditør Jan Mortensen.

Danske soldater skal indberette, hvis de får viden om handlinger, der er i strid med den humanitære folkeret. Altså blandt andet hvordan man opfører sig omkring krigens ofre. Og hvis det er tilfældet her, så kan soldaterne risikere alt fra en påtale til en decideret straffesag.

Der skal nye regler til

Soldaterne blev afhørt onsdag, men ingen af dem er i øjeblikket sigtet eller mistænkt.

Selvom auditørkorpset kalder sagen usædvanlig, er leder af Center for Militære Studier på Købehavns Universitet, Henrik Breitenbauch, ikke overrasket at sådan en sag kan opstå:

- Ligesom vi almindelige civile, så har soldaterne også kamera i telefonen. Og det bliver en opgave for de militære ledere, som nu skal forklare soldaterne, hvad man må tage billeder af, hvilke man må dele på sociale medier, og med hvem man må dele dem, siger han.

Ifølge auditør Jan Mortensen er det af helt praktiske årsager, at soldaterne er kaldt hjem. Alternativt skulle auditørkorpset være rejst til Irak eller Kuwait.