Forsvarsadvokat bakker lastbilchauffører op: 'De har ingen mulighed for at gardere sig mod fejl'

SF's transportordfører kræver præcisering af reglerne.

Ændringer i færdselsloven gør, at lastbilchauffører risikerer at blive dømt for uagtsomhed, hvis retten finder, at chaufføren eksempelvis burde have mærket, at lastbilen bremsede skævt, mener en forsvarsadvokat. Lastbilerne på billedet har intet med sagen at gøre. (Foto: henning Bagger)

- Det er jo chaufførerne, der har forstået situationen.

Sådan siger forsvarsadvokat Jacob Forman om lastbilchaufførers bekymring over en ændring i færdselsloven.

Lovændringen kan give dem en bøde på mellem 5.000 og 15.000 kroner for manglende stoplys, sne på taget og nedslidte dæk.

Flere chauffører er så frustrerede, at de er klar til at blokere juletransporten på grund af de nye bødetakster.

Det fik tirsdag transportminister Benny Engelbrecht (S) til at sige, at chaufføren kun kan straffes for fejl og mangler - herunder sikkerhedskritiske fejl - hvis chaufføren vidste, at fejlene var der.

Men Jacob Forman, der er advokat hos Forman Advokater med speciale i færdselsstraffesager, mener ikke, at ministerens svar bør give ro hos chaufførerne.

- Det er chaufførerne, der har forstået det rigtigt: At de i det store hele ikke har nogen mulighed for at gardere sig mod disse typer af fejl, siger Jacob Forman og forklarer, at fejlene er mest tydelige omkring bremserne.

En stor del af transporten foregår ifølge Jacob Forman ved, at chaufføren hægter en trailer på lastvognen og kører med traileren.

Chaufføren kan ikke bare lægge sig ind under traileren for at se, om bremserne virker, som de skal.

- Når han kører med traileren, har han det problem, at en skævbremsning er rigtig svær at konstatere, siger Jacob Forman.

Han uddyber, at chaufføren dermed ikke kan være sikker på, om der er fejl, fordi han ikke kan kontrollere, om der er en skævbremsning på en af akslerne.

Derfor mener Jacob Forman, at lastbilchaufføren risikerer at blive dømt for uagtsomhed, hvis retten finder, at chaufføren burde have mærket, at lastbilen bremsede skævt.

Den slags fejl kan konstateres på et såkaldt bremserullefelt.

Transportminister Benny Engelbrecht har ikke ønsket at kommentere på advokatens kritik.

Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen fortolker fejl og mangler

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter forsøger lige nu sammen med Færdselsstyrelsen at finde ud af, hvad 'alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler' er.

Rigspolitiet skriver i et svar til DR Sjælland:

'Tunge køretøjer vejer mange ton og kan potentielt udgøre en stor fare for andre trafikanter. Derfor er det også vigtigt, at køretøjerne lever op til lovens krav, og konstaterer vi, at de ikke gør det, sigter vi chaufføren og vognmanden for overtrædelsen. Rigspolitiets Nationale Færdselscenter er i øvrigt i dialog med Færdselsstyrelsen om fortolkning af alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler.'

Præcisering af reglerne efterlyses

Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører for SF, vil bede transportministeren om en præcisering af reglerne.

- Vi synes, der kunne laves en justering, så det er tydeligt, hvilken type fejl, der udløser bøde til chaufføren, siger hun.

- Chaufførerne har jo ikke skyggen af en chance for at opdage alle mulige sikkerhedsfejl. Det har de ikke tid til i løbet af en presset hverdag. Det er arbejdsgivernes ansvar at sørge for, at busser bliver tjekket rutinemæssigt, at biler bliver tjekket og synet til tiden. Chaufføren er bare chauffør. Han er jo ikke mekaniker, lyder det fra Anne Valentina Berthelsen.

Hun mener, at chaufførerne i mellemtiden skal blive ved med at råbe op.

Arbejdsgiverorganisationen DI Transport har også udtalt deres bekymring over de skærpede straffe. I et brev fra DI Transports branchedirektør Michael Svane til transportministeren gør man opmærksom på, at de skærpede bøder vil påvirke chaufførernes lyst til at blive i branchen. Man efterlyser samtidig en vejledning, som entydigt præciserer, hvilke fejl og mangler, der er sikkerhedskritiske, og som chaufføren og vognmanden burde have været vidende om.

Opdateret med oplysningen om brev fra DI Transport til transportministeren.