Forurenet af pesticider: Vandværk pumper vandet op, inden det når grundvandsboringerne

Ved Slimminge Vandværk håber man at være fri for pesticider om 15 år ved hjælp af et ekstra rensningsanlæg.

Der er opsat et ekstra rensningsanlæg ved Slimminge Vandværk. Her pumper man pesticideforurenet vand op, inden det når til grundvandsboringerne, renser det, og lukker det tilbage ud i Slimminge Å. (Foto: © Louise Wimmer Elmhoff, Dr)

224 millioner kroner.

Så mange penge brugte de Danske Regioner sidste år på at beskytte grundvandet mod forurening fra blandt andet pesticider.

En del af pengene ender blandt andet ved Slimminge Vandværk mellem Ringsted og Køge.

Her har pesticideforurening allerede lukket den første boring, mens flere andre nu er truede. Derfor er Region Sjælland netop ved at etablere et anlæg, der kan rense vandet for pesticider.

Man gør simpelthen det, at man pumper vandet op, inden det når drikkevandsboringerne, renser det, og leder det tilbage ud i Slimminge Å, fortæller Hasse Milter, hydrogeolog og specialkonsulent i Region Sjælland:

- Vi har regnet ud, hvor det bedst kan betale sig at pumpe vandet op, for at sikre områdetets boringer. Det er syd for byen, midt mellem vandværket og de kraftige pesticideforureninger, siger han.

Rapporten viser, at 5000 forurenede grunde kan true det danske grundvand. Det er næsten 400 flere end sidste år. Derudover er yderligere 8000 grunde mistænkt for at være så forurenede, at de også udgør en risiko for grundvandet.

Kortlægningen har vist flere forurenede grunde end forventet. Det fortæller Christian Andersen, der er seniorkonsulent i Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer.

- Vi finder mange grunde, og der er nok en tendens til, at vi finder flere end vi troede. Særligt det seneste år er der blevet fundet mange pesticider. Og der er vi nok mange, der er blevet overrasket over det omfang, det er fundet i, siger han.

Ekstra anlæg pumper forurenet vand op

I Svinninge har man sat et ekstra rensningsanlæg op, som står inde i en container ved siden af vandværket, og indeholder to store tanke, den ene med sand og den anden med aktivt kul. Vandet bliver ledt igennem de to tanke, og det skal være med til at rense vandet for okker og pesticider, forklarer Hasse Milter, hydrogeolog og specialkonsulent i Region Sjælland:

- De pesticider, vi finder i vandet her, de binder sig til det aktiverede kul. Når kullene så er ved at være mættede, så kan vi måle en stigning i nogle specifikke stoffer, og så skifter vi kulfilteret, siger han.

Det er dog ikke nødvendigvis en løsning, som kan kopieres til andre forurenede boringer. For de mange forskellige pesticider kræver forskellige rensningsmetoder, pointerer han:

- Andre steder er vi nødt til at bruge membranfiltrering eller måske oxidation, siger han.

Til sammenligning svarer det til at rense vandet gennem et meget fint kaffefilter eller at lade det strømme ud over en trappe, så vandet bliver iltet.

Det er planen, at det ekstra rensningsanlæg i Slimminge skal stå i 15 år. Herefter tyder beregningerne på, at man er kommet forureningen til livs.