Fyret fra Socialtilsyn: Jeg har været en af de torne, der skulle pilles af

Tidligere ansat i Socialtilsyn Øst står frem og fortæller om forholdene på den arbejdsplads, der skal føre tilsyn med at blandt andet anbragte børn.

Else Marie Kristiansen siger, at der er "en lidt syg kultur" på Socialtilsyn Øst. Hun mener, at hun blev fyret, fordi sagde sin "mening om det faglige indhold og ledelsen". (Foto: Trine Warrer Juul © (c) DR)

Der har været en syg kultur hos Socialtilsyn Øst i Holbæk, siden det blev oprettet i 2014. Det siger en tidligere medarbejder, Else Marie Kristiansen.

Hun har været med til at oprette det nye Socialtilsyn Øst, som skulle overtage kommunernes tilsyn med opholdssteder og plejefamilier. Siden har Socialtilsyn Øst fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af dårligt arbejdsmiljø med mobning og chikane.

Else Marie Kristiansen oplevede, at der var arbejdsmiljøproblemer lige fra starten, og efter hendes mening stammer de fra ledelsen.

- Det er en lidt syg kultur. Der er en ledelse, der har lagt op til, at man skal orientere ledelsen om alt, hvad kollegerne siger. Der er medarbejdere, der er blevet svinet til, også af ledelsen, siger Else Marie Kristiansen.

Ingen smiley i mails

Else Marie Kristiansen blev fyret fra Socialtilsyn Øst i 2015. Begrundelsen var, at hun havde sendt nogle vedtægter til en forstander på et opholdssted før tid, og derfor havde man mistet tilliden til hende.

- Jeg tror, den egentlige grund var, at jeg har været en af de torne, der skulle pilles af, fordi jeg har sagt min mening om både det faglige indhold og ledelsen.

Else Marie Kristiansen tør stå frem, fordi hun nu er gået på pension. Hun risikerer ikke noget i forhold til nye ansættelser, sådan som flere af hendes tidligere kolleger gør. Fire andre tidligere ansatte har også henvendt sig til DR Sjælland med beretninger om mobning og dårlig ledelse, men de tør ikke stå frem.

Else Marie Kristiansen har også oplevet det dårlige arbejdsmiljø på egen krop.

- Jeg har fået at vide, at jeg ikke måtte sætte en smiley i en mail til en kollega. En MUS samtale (medarbejderudviklingssamtale, red.) udviklede sig til en tjenstlig samtale, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke måtte tale med mine kolleger om ledelsen.

Else Marie Kristiansen har søgt aktindsigt i sin egen personalesag, men ifølge Holbæk Kommune findes der ikke elektroniske referater af tjenstlige samtaler eller medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Hun har ført tilsyn med opholdssteder og plejefamilier siden 2008, og hun ville have reageret, hvis hun havde oplevet en tilsvarende kultur på en arbejdsplads, hun førte tilsyn med.

- Hvis jeg havde oplevet noget tilsvarende på et tilsyn, som vi var udsat for på Socialtilsyn Øst, så havde jeg lukket det, siger hun.

Leder af Socialtilsyn Øst Henriette Lindberg kan ikke genkende påstandene om at man ikke må benytte smileys i mails, eller at man ikke må tale med kolleger om ledelsen.

- Men generelt opfordrer vi da til, at man henvender sig til rette vedkommende, siger Henriette Lindberg.

Hun er ked af at høre, at der er ansatte, der mener, de er blevet svinet til af ledelsen.

- Men det er ikke noget, jeg kan genkende, siger Henriette Lindberg.

Hun mener i øvrigt at arbejdsmiljøproblemerne primært skyldes et stort arbejdspres og henviser til, at Socialtilsyn Øst nu har efterkommet Arbejdstilsynets påbud om at få ekstern konsulentbistand i forhold til arbejdsmiljøproblemerne.

Fakta om sagen:

  • Den myndighed, der fører tilsyn med bl.a opholdssteder og plejefamilier for anbragte børn, har i sommer fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af mobning, chikane og dårligt arbejdsmiljø.

  • Siden DR Sjælland i november bragte historien om dårligt arbejdsmiljø hos Socialtilsyn Øst har fem tidligere ansatte henvendt sig.

  • Alle beretter om mobning fra kolleger og ledelse, og en chef, der ikke ønskede såkaldt "svage" medarbejdere eller kritik af ledelsen.

  • De fire ønsker at være anonyme af hensyn til deres nuværende eller fremtidige ansættelser, men én har valgt at stå frem.

Facebook
Twitter