Giftige stoffer fundet i Storstrømsbroen forud for nedrivning: Ekstraregning på op til 20 millioner

Det er en dyr overraskelse, at der er fundet chlorparaffiner i stålet omkring Stormstrømsbroen.

Der er fundet et giftigt stof i den rustbeskyttelse, der er blevet brugt på stålet på den gamle Storstrømsbro. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix Denmark)

Der bliver smidt et tocifret millionbeløb på regningen til nedrivningen af den gamle Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster efter fund af det miljøskadelige stof chlorparaffiner i den rustbeskyttelse, der er brugt til at beskytte broens stålelementer.

Et giftigt, hormonforstyrrende stof, der betyder, at de tusindvis af ton stål nu først skal renses, før det kan smeltes om til ny jern.

Stoffet er nemlig, udover at være hormonforstyrrende, også skadeligt for miljøet.

Hos Vejdirektoratet var man godt klar over, at der kunne dukke skadelige stoffer som asbest og bly op i forbindelse med gennemgangen af broen forud for nedrivningen, men projektchef i Vejdirektoratet Niels Gottlieb havde ikke regnet med, at de skulle rende ind i chlorparaffiner.

- Det er i hvert fald ny viden for os, som gør, at der kommer en ekstra proces, før vi kan sende det til videre forarbejdning, siger han.

Man forventer, at der skal bruges 10-20 millioner kroner på at få renset stået i forbindelse med den forestående nedrivning af broen.

Overrasket over fund

Niels Gottlieb er overrasket over fundet og mener, at det også kan være en overraskelse for mange i byggebranchen

- Det er noget, som branchen generelt skal være opmærksomme på ved store stålkonstruktioner, siger han.

Knap så overrasket over, at stoffet er dukket op på Storstrømsbroen, er Thomas Hougaard, som leder miljøafdelingen i arkitektfirmaet Mangor & Nagel og er cand. scient i miljøbiologi.

Stoffet er nemlig frem til årtusindskiftet blevet brugt et hav af steder.

- Man finder det i fugemasser, i forsegling mellem de to glas i termoruder og i rigtig mange typer plastik. Herunder specielt plastik til elkabler og i gummistøvler for eksempel, siger han.

Giftstof erstattede et andet giftstof

Stoffet afløste mange steder i byggeriet det miljøskadelige stof PCB, indtil det blev forbudt i starten af årtusindskiftet.

Ved hjælp af dyreforsøg har man opdaget, at det kan give store helbredsmæssige problemer, men stoffet er stadig en gåde, fortæller Thomas Hougaard.

- Man regner med, at det er kræftfremkaldende hos mennesker, og man regner med, at det er forstyrrende for mange hormonsystemer i kroppen, men man ved forbløffende lidt om, hvor meget det påvirker mennesker og miljø, siger han.

Den 85 år gamle bro blev indviet med tog med bilkortege i 1937. I 2025 forventes den nye bro at åbne for biltrafik. (Foto: © ukendt, Scanpix Denmark)

Chlorparafifner er kun giftigt ved kontakt og afgiver ikke dampe, som man kender fra det miljøskadelige stof PCB, som findes i mange ældre byggerier.

I praksis skal stålet på den 85 år gamle Stormstrømsbro skæres af i fragmenter og fragtes til særlige telte eller bygninger, hvor det sandblæses af folk, der er beskyttet af heldragter og åndedrætsværn.

Den gamle Stormstrømsbro forventes at blive revet ned i 2027.