Godser protesterer mod ny motorvej

Gisselfeld og Holmegaard godser blæser til kamp mod en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Store naturværdier står på spil.

Gisselfeld er et Sjællands største landbrug og har til Folketingets Transportudvalg protesteret mod et motorvejsbyggeri nord om Næstved. (Foto: DR © DR)

En økonomisk lussing og en miljømæssig katastrofe.

En kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede møder massiv modstand fra to af de store sydsjællandske godser, Holmegaard og Gisselfeld. De to godser har begge protesteret mod linjeføringen nord om Næstved, da motorvejen vil pløje tværs gennem arealet og ikke alene medføre økonomiske tab, men også ødelægge store naturværdier, hedder det i indsigelserne til Folketingets Transportudvalg.

Unik natur i fare

Især en linjeføring tæt på Gødstrup Sø, der blev genetableret i samarbejde med det gamle Storstrøms Amt, vækker harme på godskontoret.

- Vi synes det er Ebberød Bank, at bruge offentlige midler på, at skabe et unikt naturområde som Gødstrup Sø og derefter ødelægge naturen igen med anlæggelsen af en motorvej. Det er ganske enkelt dårlig forvaltning, siger administrerende direktør på Gisselfeld Jens Risom.

Statens opgave

Økonomiudvalget i Næstved drøfter motorvejsbyggeriet på mandag og borgmester Carsten Rasmussen (S) har også læst indsigelserne fra Holmegaard og Gisselfeld.

- Det er klart, at godserne protesterne, men det er heldigvis ikke Næstved Byråd der fastlægger den endelige linjeføring. Det er statens opgave, siger Carsten Rasmussen.

Også Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Bygnings Frednings Foreningen har protesteret mod en motorvej nord om Næstved.

En rapport fra Vejdirektoratet anbefalede for nylig en linjeføring nord om Næstved, som den samfundsmæssigt mest rentable løsning.

Facebook
Twitter