Grøn energi skal opbevares i varme sten på Lolland

Et helt nyt lagringssystem af vind- og solenergi forventes at kunne tages i brug næste år.

Lolland bliver centrum for det første lagringssystem af grøn energi i varme sten. (Foto: © Rie Lund, (c) DR)

Når solen står højt på himlen, og vinden får vindmøllerne til at suse rundt, strømmer der masser af billig og grøn energi direkte ud i vores stikkontakter.

Men på vindstille og overskyede dage, må den grønne energi suppleres med energi fra eksempelvis kulkraftværker for at kunne følge med vores forbrug.

For selvom der nogle dage produceres alt for meget grøn energi i vindmøller og solceller, så har det hidtil været en udfordring at gemme den overskydende energi til de vind- og solfattige dage.

Det skal et nyt energilagringssystem nu lave om på, og det skal opføres ved Rødby på Lolland.

Det fortæller Henrik Stiesdal, der har udviklet metoden i Stiesdal Storage Technologies.

- Vi køber energi fra udlandet, hvis det ikke blæser, eller solen ikke skinner. Samtidig er vi faktisk nødt til at stoppe vindmøllerne, når det blæser for meget, fordi vi ikke kan komme af med strømmen. Det problem løser vi ved at lave et energilager, der kan gemme det, når der er meget strøm, og levere det tilbage til energinettet, når der ikke er så meget strøm.

Sådan kunne det kommende energilager ved Rødby komme til at se ud. (Foto: © Andel)

Løsningen er glohede sten

Det kommende lagringsanlæg vil bestå af nogle store og meget velisolerede ståltanke, der indeholder flere tusind ton småsten af typen basaltsten. De kan nemlig holde til at blive varmet op og kølet ned igen og igen uden at smuldre.

På en blæsende dag, hvor vindmøllerne snurrer, bliver en del af energien ledt ind i tankene, hvor stenene varmes op til 600 grader. Her kan energien og varmen lagres i flere dage. På en vindstille dag kan varmen så igen ledes ud af tankene, gennem en turbine og tilbage i elnettet.

- Sådan en tank kan gemme 10-15.000 KWh, hvilket svarer til flere familiers hele årsforbrug af energi. Det er dog ikke meningen, at vi skal gemme det i halve og hele år ad gangen. Det handler i stedet om at gemme det hen over natten, hvis det er solenergi. Eller hen over nogle dage, hvis det ikke blæser, fortæller Henrik Stiesdal.

Det er dog ikke al overskudsenergien, der bliver gemt. Anlægget vil tabe 40-45% af den mængde elektricitet, der bliver kørt ind i anlægget i forhold til mængden, der hentes ud. Men det skal ses i forhold til at der er tale om lagring af overskydende elektricitet, der ellers ville være gået til spilde, og at lagringsmetoden er meget billig.

På sigt er der mulighed for at udnytte dele af energien til fjernvarme, så energiudnyttelsen måske kan nå op på 80%.

Lolland er flad og blæsende – og helt optimal

Det er ikke tilfældigt, at det netop er på Lolland, at det nye energilagringssystem skal opføres.

Med 200 vindmøller på land, en havvindmøllepark og adskillige solcelleparker produceres der nemlig et stort overskud af grøn energi på Lolland. Faktisk produceres der helt op til otte gange så meget grøn energi, som der er brug for.

Og det skal udnyttes, forklarer Ole Alm, der er udviklingschef i energiselskabet Andel, som står bag opførelsen af det kommende energilager.

- Vi har altid gemt energi, vi kender jo batterier. Det, der er det banebrydende ved det her, er, at man tager noget simpel teknologi, og så kan man gøre det meget billigere og i meget større skala, end man kan med et batteri, siger han.

Bliver Lolland dermed centrum for energilagring i varme sten, så kan det åbne for store muligheder, mener Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S).

- Det er en rigtig stor appelsin i turbanen at kunne lagre energien. Det er en af de fremtidsvisioner, vi har, og det er også det, der skal til for at tiltrække produktionsvirksomheder til Lolland i fremtiden, siger Holger Schou Rasmussen.

Og når først Femern-tunnelen står færdig, så vil en placering midt mellem Hamborg og København, samt et marked for lagring af grøn energi, være en lækkerbisken for store virksomheder, håber borgmesteren:

- Og så betyder det arbejdspladser, tilføjer han.

Hele verden følger med

For det er et vigtigt skridt i retning af, at vi skal være uafhængige af kul, olie og gas i 2050, og det har derfor et kæmpestort globalt perspektiv, siger Glenda Napier, der er administrerende direktør i Energy Cluster Denmark, som er Danmarks klyngeorganisation for hele energisektoren.

- Det er et godt eksempel på en teknologisk vinding, som ikke bare er betydelig for Danmark, men faktisk også betyder rigtig meget globalt. For det vi arbejder med at løse i Danmark i dag, det kommer verden til at efterspørge i morgen.

Energilageret ved Rødby vil være et demonstrationslager, som skal benyttes mindst 10-15 år efter opførelsen. Energiselskabet Andel forventer at kunne begynde byggeriet i løbet af efteråret, og at lageret er klar til at tage imod energi fra sol og vind om cirka et års tid.

Opdateret med information om, hvor meget energi, der går tabt ved at lagre energi ved hjælp af denne metode.