Havørneunger flyver med GPS

For første gang nogensinde er to danske havørneunger blevet udstyret med GPS, så forskere kan følge deres færden.

GPS-senderen sidder på ryggen af ørneungerne. (Foto: Kim Skelmose © Kim Skelmose/DOF)

To sydsjællandske havørneunger har de sidste par dage for første gang forladt deres trygge rede i en privat skov ved Engelholm Gods ved Præstø Fjord og er fløjet ud i den store verden. Men hvor stor den verden er for unge havørne har forskerne hidtil ikke vidst noget om.

Derfor har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet mærket ørneungerne med en lille GPS:

- Vi er især interesserede i at finde ud af, hvad de unge havørne gør efter de har forladt reden. Hvilke habitater bruger de? Har de faste rutiner? Alt sammen for at kunne rådgive bedre om arten og kunne beskytte den, forklarer Daniel Palm Eskildsen, der er biolog ved DOF.

Ifølge Daniel Palm Eskildsen yngler havørne først i fire-fem års alderen, så i de første år er de ikke bundet til ét sted og derfor har det været svært for forskere at følge deres færden.

Nu har forskerne i forbindelse med ringmærkningen af rovfugleungerne i et stykke tid holdt øje med havørnereden på Sydsjælland.

- Når ungerne har en vis størrelse, så klatrer vi op i reden, henter dem en ad gangen ned, der bliver de ringmærket. De her unger får så også monteret en GPS-sender på ryggen, siger Daniel Palm Eskildsen.

Forsker Anders Tøttrup fra Københavns Universitet (tv), leder af DOFs Projekt Ørn Kim Skelmose (th) og Ph.D-studerende fra Københavns Universitet Kathrine Snell hjalp hinanden med at sætte GPS-senderen på ørnene. (Foto: Mads Sørensen © Mads Sørensen/DOF)

GPS-senderen sidder fast på seleremme, der går rundt om skuldrene på de næsten fuldvoksne havørneunger og så mødes remmene henover ryggen. GPS’en måler omkring fem gange fem centimeter og vejer 73 gram:

- I de første par dage vil ørnen føle sig en lille smule generet af selen, men derefter vænner de sig til dem. Selen bliver monteret af forskere, der har gjort det her før, siger Daniel Palm Eskildsen.

Følg Gunhild og Elna

Det er muligt at følge havørneungerne på DOFs hjemmeside. Signalet er forsinket et par dage, så ørnene - der i øvrigt hedder Gunhild og Elna - kan få fred og ro fra nysgerrige, men Daniel Palm Eskildsen får data ind hver dag, så han kan se, hvor de er henne.

- De sidste par dage er især den ene ørn begyndt at røre på sig og kigge på nærområdet. Den har blandt andet være ude at flyve henover en sø, fortæller Daniel Palm Eskildsen og uddyber:

- Den er så noget mere modig end dens søster, for hun har ikke været mere end 500 meter væk fra reden endnu. Den mere modige af ungerne har været et par kilometer væk og over 300 meter oppe.

Fakta om GPS-ørnene:

  • De to havørne-unger var godt 50 dage gamle, da de fik påmonteret hver sin GPS-sender.

  • Sender og sele, der holder teknikken på plads, vejer i alt 80 gram.

  • De to unge havørne, der begge er hunner, vejede knap fem kilo, da de fik GPS-senderen sat på ryggen.

  • En fuldvoksen havørnehun kan veje op imod syv kilo.

  • GPS-ørnene er kommet til verden i en rede, der sidder i et træ i cirka 30 meters højde.

  • Senderne er drevet af batterier, der bruger solen som energikilde.

  • Det er målet, at i alt 10 unge danske havørne de næste år får sat GPS-sendere på ryggen.

  • Det er meningen, at forskningen skal spredes geografisk, så både sjællandske, fynske og jyske havørne sender ny viden via GPS.Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Facebook
Twitter