Her flager alle, når en øbo har fødselsdag: Flere flytter til de danske småøer

Flere småøer har vendt udviklingen, så der i dag flytter flere mennesker til øerne, end der flytter fra dem.

Øboerne May-Brith Olsen og Marianne Malmqvist Carlsen mener, at der er et godt sammenhold på Agersø, hvor alle kender hinanden. (Foto: Anne Kathrine Stengaard © DR Sjælland)

Fejø, Omø, Orø og Agersø.

Det er nogle af småøerne, som oplever en stigende interesse fra nye beboere, der slår sig ned permanent.

Siden 2015 er det samlede antal øboere på de danske småøer generelt steget, og flere af øerne oplever for tredje år i træk en tilgang eller en stilstand i beboerantallet. I flere år forinden har der nemlig været tale om en decideret affolkning af de små øer.

I alt bor der godt 4.500 mennesker på de danske småøer. Og at der ikke falder flere fra, end der kommer til, er meget positivt, mener formand for Sammenslutningen af de danske småøer Dorthe Winther.

- Vi vil gerne have, at befolkningstallet stiger, men vi har ikke brug for, at der kommer 1.500 flere mennesker ud på øerne. Hvis der er en, to, tre eller fire familier, som rykker ud på øerne hvert år, er det nok for den enkelte ø, siger hun.

Kan leve ø-livet med arbejde på fastlandet

Den ø, som har oplevet den største procentvise befolkningstilvækst siden 2015, er Agersø, der ligger ved den sjællandske vestkyst.

De seneste fire år har Agersø fået næsten 30 nye beboere, så der i dag er 189 beboere med fast adresse på øen.

- Tilflytterne kan mærke idyllen, der er herovre, siger ø-repræsentant for Agersø Dorthe Steffensen, der selv flyttede til øen for 16 år siden.

Derudover mener hun, at den korte sejltur på 15 minutter fra Stignæs ved Skælskør også er afgørende for, at flere familier tilvælger et liv på øen.

- Så man kan arbejde på fastlandet, siger hun.

Dorthe Steffensen droppede livet på fastlandet til fordel for et liv på Agersø. (Foto: Anne Kathrine Stengaard © DR Sjælland)

Dorthe Steffensen begyndte selv at komme på øen, efter hun flyttede til Stigsnæs.

- Jeg fortalte mine børn, hvordan det var at gå i skole på Agersø, som var noget helt andet, end det de ellers kendte til. Det ville de gerne prøve.

Børnene blev grebet af det lokale skoleliv og skrev historie på Agersø.

- De begyndte at pendle modsat vej, end hvad man ellers plejede at gøre. Om morgenen tog de færgen til øen for at gå i skole, mens andre tog væk fra øen for at arbejde på fastlandet, fortæller Dorthe Steffensen, der sammen med familien flyttede til øen året efter.

Elsker trygheden

For livet på Agersø var noget helt særligt i forhold til livet på fastlandet.

- Jeg har ro og tryghed herovre. Jeg har landsbyen og landet lige uden for min hoveddør. Jeg har det hele. Jeg har handlemuligheder, jeg har offentlig transport, jeg har færgen og jeg har mulighed for at være sammen med en masse mennesker, siger Dorthe Steffensen.

Familien prøvede også at bo i Skælskør i en periode, men det blev hurtigt droppet igen.

- Der var for mange mennesker i nærheden. Der var ikke den tryghed, når jeg gik ud ad hoveddøren. Jeg savnede at møde nogen, jeg kendte, når jeg gik ud. Så jeg måtte tilbage til øen igen.

I dag bor der 189 personer på Agersø, der har oplevet den største procentvise stigning i befolkningstallet. (Foto: Anne Kathrine Stengaard © DR Sjælland)

Men der er også noget helt særligt ved at bo på en ø, mener øboerne May-Brith Olsen og Marianne Malmqvist Carlsen.

- Ens hånd går op og ned, når man går ned til færgen. Vi hilser på alle. Det gør man bare, fordi vi kender hinanden, siger May-Brith Olsen.

Når en øbo har fødselsdag på øen, bliver flaget hejst i alle øens flagstænger.

May-Brith Olsen og Marianne Malmqvist Carlsen mener også, de kan mærke, at flere tilflyttere er kommet til øen.

- Vi var nødt til at lukke vores skole for nogle år siden, men nu har vi 12 børn fra ét år og opefter. Dét havde vi næsten ikke turde håbe på at få igen, siger Marianne Malmqvist Carlsen.