Hjælp, havet stiger og vi får mere regn

Kommunerne er lige nu ved at lave planer for, hvordan vi tilpasser os forandringer i klimaet

Flere oversvømmelser truer på grund af havstigninger i fremtiden (Foto: Mikael Kongevang- Sønderho)

Byer og marker under vand - havstigninger og monsterregn....

Den globale opvarmning kan også få uoverskuelige konsekvenser her i regionen, og lige nu arbejder kommunerne på højtryk for at kortlægge problemerne og finde veje til at undgå de mest alvorlige følger.

I Guldborgsund er det specielt oversvømmede marker og sommerhuse, der kan blive udfordringen, hvis man ikke foretager sig noget, fortæller kommunens klimakoordinator Lene Krabbesmark:

- Vores udfordring er at holde vandet, hvor vi gerne vil have det - så det ikke breder sig til landbrugsarealer eller sommerhusområder.

Derfor bliver Guldborgsund i måske fremtiden en kommune med flere kanaler og søer.

Ligesom alle landets øvrige kommuner arbejder Guldborgsund på en såkaldt klimatilpasningsplan, og her ser kommunen blandt andet på mulighederne for at bruge de store vandmængder i fremtiden til noget positivt, siger Lene Krabbesmark:

- Vi ser, om der er nogle steder, hvor vandet naturligt vil samle sig og måske lave nogle nye veje for vandet derhen. Måske er der mulighed for at lave nogle vådområder, hvor vandet er permanent.

Oversvømmede byer

Det er ikke bare øgede mængder regnvand, der truer. Oversvømmede byer kan blive virkeligheden flere steder i regionen, når klima-forandringerne sætter ind.

Om 100 år står havet formentlig i gennemsnit knap en meter højere ved regionens kyster end i dag - og det kan blandt andet blive en stor udfordring i Kalundborg, fortæller Laura Jensen fra kommunens plan- og miljøafdeling:

- Det er der, vi allerede i dag oplever problemer på Reersø og i Kalundborg by, når vandet står højt, og der skal ikke meget til, før problemerne bliver en hel del værre.

Og en stormflod vil sammen med havstigningen kunne sende en to meter vand ind over Kalundborg, konstaterer Laura Jensen:

- Så står der vand op forbi stationen og i Kalundborg midtby.

Men allerede nu tages der højde for truslerne fra havvandet i fremtiden:

- For eksempel er vi igang med noget planlægning på havneområdet, og her kunne man forestille sig, at man hævede havnekajen med 30-40 cm, og det ville betyde, at i hvert fald nogle dele af Kalundborg er en hel del mere sikre end i dag.

Klimatilpasningsplanerne ventes i de fleste kommuner endeligt vedtaget til næste forår.

Facebook
Twitter