Højesteret godkender degradering af søofficer

Det var i orden at degradere officer fra kommandør til orlogskaptajn efter tilfælde af frås med forsvarspenge, fastslår Højesteret.

Det var i orden at degradere officer fra kommandør til orlogskaptajn efter tilfælde af frås med forsvarspenge, fastslår Højesteret.

Det var i orden at degradere officer fra kommandør til orlogskaptajn efter tilfælde af frås med forsvarspenge.

Højesteret blåstemplede i dag Forsvarsministeriets degradering af søofficeren efter frås med offentlige midler.

Det var berettiget, at Forsvarsministeriet brugte tjenestemandsloven til at degradere officeren fra kommandør til orlogskaptajn og dermed satte ham to lønrammer ned, fastslår Højesteret i en kendelse i dag.

Dermed tilsidesætter landets øverste retsinstans den afgørelse, som Østre Landsret kom med sidste år, da officeren, der er tidligere chef for Flådestation Korsør, med sin fagforening i ryggen havde indbragt sagen.

Landsretten underkendte degraderingen med den begrundelse, at forsvaret burde have udnyttet mulighederne i den militære disciplinarlov i stedet for.

Sagen begyndte at rulle, da et anonymt brev sendt til Ekstra Bladet og til forsvaret kritiserede Tidemand for et overforbrug af forsvarets penge.

En intern revision overbeviste forsvaret om, at de militære kasser havde betalt for meget for en række tjenesterejser, hvor officeren havde indlogeret sig for dyrt på kroer og herregårde.

Forsvarets auditørkorps vurderede imidlertid, at der ikke var grundlag for en straffesag. I stedet endte Forsvarsministeriet med at degradere officeren efter reglerne i tjenestemandsloven.

Det er berettigelsen af det, som Højesteret nu har vurderet og sagt god for.

Ifølge Højesterets afgørelse var det i orden at indlede en disciplinærsag mod søofficeren efter tjenestemandslovens regler.

Højesteretsdommerne udtaler i deres afgørelse, at en række af søofficerens tjenesterejser ikke var tjenstligt begrundet eller ikke i tilstrækkelig grad tjenstligt begrundet.

Derfor var degraderingen berettiget.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter