Holbæk må ikke, Silkeborg må godt: Lokalpolitikere vil sænke grænsen for, hvornår partistøtte offentliggøres

I Holbæk vil to partier have offentliggjort alle private bidrag over 3.000 kroner.

I dag skal partier og kandidater offentliggøre oplysninger, om hvem der støtter dem økonomisk, hvis beløbet overstiger 21.900 kroner. (Foto: (Grafik) Lærke Kromann)

Valgplakater, flyers, bolsjer og balloner.

Det kan være en dyr omgang, når tusindvis af lokale kandidater snart skal på gaden og føre valgkamp frem mod kommunalvalget i november.

Derfor er flere politikere og partier da også afhængige af økonomisk støtte fra private og erhvervsliv.

Men det bør være mere tydeligt, hvem der står bag partistøtten i kampen om kommunalvalget.

Det mener Radikale Venstre og Enhedslisten i Holbæk, der ønsker, at kommunen skal gå foran og offentliggøre alle støttebeløb over 3.000 kroner. I dag er grænsen 21.900 kroner både i kommuner og nationalt.

Men det er vigtigt, at vælgerne ved, hvilke økonomiske interesser, der står bag de forskellige partier, mener Karen Thestrup Clausen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk for Enhedslisten.

- Hvis nu den lokale bagermester eller byggeentreprenør vælger at donere 5.000 kroner, så kunne man godt tænke, om det nu er den bager eller entreprenør, der leverer til kommunen. Hvis man offentliggør det, så kan der ikke herske nogen tvivl, siger hun.

Det er også en rigtig god vej at gå. Det mener Jesper Olsen, der er ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet og formand i den danske afdeling af Transparency International, hvis formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse.

- Penge og politik hænger uløseligt sammen. Og vi har som vælgere behov for at vide, hvem der har økonomiske interesser i partierne. Det er vigtigt for os at vide, om en lokal håndværksmester har støttet en kandidat eller et parti med et stort beløb, når vi i øvrigt skal vurdere hvordan partierne agerer i byrådssalen.

Ifølge Jesper Olsen er der nemlig slet ikke gennemsigtighed nok i de politiske partiers økonomi.

- Jeg er ked af at sige det, men der er vi i den nederste del af ligaen. Vi er ét af de lande, hvor pengestrømmene til de politiske partier er allermest mørkelagt. Vi er faktisk til dumpekarakter, siger han.

Må ikke tages op i byrådet

Forslaget om at sænke beløbsgrænsen er dog ikke nået til byrådssalen i Holbæk. Det blev bremset af kommunens jurist, som i et notat henviser til, at det er ulovligt at behandle sagen, fordi det ikke er et kommunalt anliggende.

Og det undrer Karen Thestrup Clausen fra Enhedslisten i Holbæk:

- Der er jo statslige regler, som man sagtens kan gøre bedre i de enkelte kommuner. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke skulle kunne på det her område, siger hun.

Og selvom byrådet måske ikke ville kunne komme frem til en endelig beslutning, så mener Karen Thestrup Clausen, at det vil være relevant i det mindste at tage diskussionen.

- Uanset om man er enig i det eller ej, så vil det jo være interessant for borgerne i Holbæk Kommune at vide, hvad de enkelte partier mener, og hvad de vil bruge som begrundelse for ikke at vedtage det her, siger hun.

I Silkeborg har man allerede sænket grænsen

I Silkeborg Kommune er billedet dog noget anderledes. Her foreslog Radikale Venstre og Enhedslisten sidste år også at sænke beløbsgrænsen. Og i modsætning til Holbæk, blev forslaget her taget op i byrådet, der enstemmigt aftalte at offentliggøre alle bidrag over 5.000 kroner.

For selvom kommunen ikke kan lovgive på området, så kan de sagtens lave en såkaldt ”gentleman’s agreement”, der bygger på tillid. Det mener Johan Brødsgaard (R), der er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, og som også undrer sig over, at byrådet i Holbæk ikke kan få lov til at gøre det samme.

Emrah Tuncer (R), der sidder i kommunalbestyrelsen i Holbæk, undrer sig over, at de ikke engang kan få lov til at diskutere forslaget i byrådssalen. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix Denmark)

- Det er jo fuldstændig lovligt. Det, vi har indgået, er en aftale på tværs af partierne. Det er ikke som sådan noget, der er lovmedholdeligt, men vi har tillid til hinanden og til, at det her bliver levet op til. Så derfor undrer dig mig, at man ikke engang kan stille det som et byrådsforslag.

Og det er netop sådan en aftale, som man havde håbet på i Holbæk, fortæller Emrah Tuncer, der er byrådsmedlem for Radikale Venstre.

- Vi ved godt, at vi ikke kan ændre loven, det har vi ikke magt til. Men det her skulle være en aftale om, at vi i fællesskab i Holbæk Kommune går foran og spiller med åbne kort. Her har vi ikke noget at skjule, og derfor vil vi lægge det, vi får til vores respektive valgkampagner, frem.

Indenrigsministeren: I må egentlig ikke, men I må faktisk godt

Emrah Tuncer er da heller ikke tilfreds med kommunens afvisning af forslaget. Derfor har han bedt Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) komme med en endelig afklaring i sagen.

Og i et skriftligt svar giver ministeren først og fremmest Holbæk Kommunes jurist ret i, at beløbsgrænsen ikke må sættes ned:

- Der er ikke hjemmel i partistøtteloven til at fravige beløbsgrænsen kommunalt. Det er således ikke muligt for kommunalbestyrelser at beslutte en lavere eller højere beløbsgrænse end den, der følger af lovgivningen, skriver han.

Samtidig giver ministeren dog også lokalpolitikerne ret i, at de gerne må offentliggøre private donorer, hvis det blot sker på partiernes eget initiativ - som tilfældet er i Silkeborg Kommune:

- Der er efter partistøtteloven ikke noget i vejen for, at kandidatlister selvstændigt beslutter at offentliggøre oplysninger om private bidrag under beløbsgrænsen, som listen har modtaget, skriver Indenrigsministeren.

Holbæk kommunes administration har ikke ønsket at uddybe afslaget, og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) vil heller ikke kommentere sagen.

Facebook
Twitter