Hver femte krone til Storstrømsbroen er endnu ikke på plads

Brexit er med til at skabe usikkerhed om penge fra EU til brobyggeri i Danmark.

Første spadestik til den nye forbindelse over Storstrømmen blev taget den 27. september. Også selvom ikke alle pengene til brobyggeriet var på plads. (Foto: Dr © (c) DR)

Selvom det første spadestik til Storstrømsbroen blev taget tilbage i september, så er det endnu uklart, hvor stor en del af broen de danske skatteydere skal betale.

For i den politiske aftale bag Storstrømsbroen forventede man, at EU var klar til at lægge i omegnen af 800 millioner kroner, hvilket svarer til cirka 20 procent af prisen. Men intet er givet på forhånd.

Størrelsen på den EU-fond, hvorfra pengene skal hentes, er endnu ikke på plads, og med farvel til Storbritannien kan fonden blive mindre end forudset.

I Vejdirektoratet, der er bygherre på broen, siger projektchef Ulrik Larsen:

- Lige nu er det ret uklart, om der er penge i systemet. Vi følger løbende med i de puljer, der er til formålet, og lige nu ved vi faktisk ikke, om der dukker en mulighed op for at søge til projektet, siger Ulrik Larsen.

EU i Danmark: Det afhænger af EU's budget

I Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark medgiver vice-repræsentationschef Michael Vedsø, at der fortsat er uklarhed om den pulje, der fra 2021 og frem skal finansiere projekter som Storstrømsbroen.

- Der er rigtigt meget, der afhænger af, hvor meget der vil være i EU's budget, når vi kommer om på den anden side af 2020. Man kan ikke bare tage for givet, at der vil være lige så mange penge som i dag, og derfor kan vi heller ikke give løfter om at finansiere ting med penge, som vi endnu ikke ved, om vi har i kassen, siger Michael Vedsø.

Han peger dog på, at Storstrømsbroen sammen med blandt andet Femernbæltforbindelsen er blandt 30 infrastrukturprojekter, som EU har peget på har særlig høj prioritet.

Af samme grund er formanden for Folketingets transport-, bygnings- og boligudvalg Lennart Damsbo-Andersen (S) fortrøstningsfuld:

- Umiddelbart regner jeg med, at det stadig står ved magt, at EU finansierer 20 procent af broen, og jeg tror faktisk, at den forbindelse mellem Nord- og Sydeuropa har så høj prioritet, at pengene også vil være der efter Brexit.

Storstrømsbroen forventes at åbne for biler i 2022, hvorimod jernbanen på den nye bro vil åbne for tog i 2023.