Hvile-møbel nedbringer antallet af bæltefikseringerpsykiatrisygehus

En specialdesignet stol skærmer patienterne mod sanseindtryk, så de kan undgå at blive urolige og blive bæltefikserede.

Rikke Arngod Nielsen har brugt den puppe-formede stol, når hun var urolig og angst under sin indlæggelse på psykiatrisygehuset i Slagelse. (Foto: Casper Lindbjerg Greve © dr)

Ni særlige sanse- og hvilestole er med til at nedbringe antallet af bæltefikseringer på psykiatrisygehuset i Slagelse.

Cocoon hedder stolen, der på grund af sin puppe-form skærmer patienten mod for mange sanseindtryk.

En af dem, der har haft stor glæde af stolen, er Rikke Arngod Nielsen, som tidligere har været patient på psykiatrisygehuset i Slagelse.

- Når jeg havde det værst, var urolig, havde angst og havde svært ved at forholde mig til de øvrige patienter, så kunne jeg gemme mig indeni den.

Rikke Arngod Nielsen havde især glæde af, at hun kunne lytte til musik i stolen ved at koble sin telefon eller Ipad til. Det virkede så godt, at hun af og til faldt i søvn i stolen:

- Musik har altid været rigtigt godt for mig, også når jeg har været hjemme. Stolen gjorde, at jeg fandt ro. Jeg kunne sidde og sove halvanden til to timer nogle gange og faldt til ro og kunne møde omgivelserne igen, siger Rikke Arngod Nielsen.

Stolen er udviklet af arkitekt Carsten Buhl fra Holbæk, og oprindeligt er den slet ikke tænkt til brug for psykiatriske patienter.

- Meget arkitektur i dag er jo kæmpestore rum med meget larm og hårde overflader. Det ser flot ud, men man har glemt brugeren. Derfor tænkte jeg på at skærme brugerne i de her rum, så de kan stresse lidt ned, siger han.

Cocoon-stolen står allerede hos flere store virksomheder, på skoler og institutioner, og ældreplejen på Lolland bruger den til demente borgere. Det gav personalet på psykiatrisygehuset idéen til at afprøve stolene på de psykiatriske patienter.

- Vi har patienter, der har tendens til at blive aggressive eller selvskadende, og vi bruger stolen til at deeskalere ved at hjælpe patienten til at sidde der og finde ro, måske mens medicinen virker, siger koordinator på Projekt Bæltefri Heidi Gravlund Eriksen.

Cocoon hedder stolen, der fremover skal hjælpe med at nedsætte antallet af bæltefikseringer. (Foto: Carsten Buhl © Carsten Buhl Design Office)

På den måde kan personalet i nogle tilfælde undgå at komme ud i en situation, hvor de skal anvende tvang.

Region Sjælland har som målsætning at nedbringe antallet af bæltefikseringer, og Cocoon-stolen har en effekt, siger Heidi Gravlund Eriksen:

- Der er ikke nogen tvivl om, at stolen har hjulpet til at forhindre bæltefikseringer i flere situationer.

Fakta om forsøg med bæltefri afdelinger:

  • Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside kører forsøget med bæltefrie afdelinger i perioden fra oktober 2014 - december 2017. Ud over Slagelse deltager også afdelinger i Ballerup, Brønderslev, Glostrup, Aarhus og Aabenraa i forsøget med forskellige foranstaltninger.

  • Styrelsen formulerer formålet med projektet således: ”Det overordnede omdrejningspunkt for projektindsatserne er at udvikle bæltefrie behandlingsmiljøer ved at afprøve og implementere en række personalerettede, organisatoriske indsatser og ny patientrettet klinisk praksis”.Kilde: www.sst.dk

FacebookTwitter