I dag får fædre øremærket barsel: Kræver en kulturændring på visse arbejdspladser

Videokampagner, kurser og gå-hjemmøder skal gøre mænd mere opmærksomme på deres nye rettigheder til øremærket barsel.

I dag træder de nye regler om øremærket barsel i kraft. Det betyder, at fædre får ni ugers ekstra barsel. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix Denmark)

"Er det ikke en kvindeopgave?"

Det spørgsmål er stadig ikke ualmindeligt på nogle af de mere mandsdominerede arbejdspladser, hvis snakken falder på barsel.

Men det skal ændres, mener flere fagforbund, nu hvor i alt 11 uger af barselsorloven fra i dag bliver øremærket fædre eller medforældre.

Derfor vil fagforbundene skubbe til udviklingen med forskellige informationskampagner og kurser om fædrebarsel.

Blandt andre arbejder Dansk Metal Storstrøm på en videokampagne til de sociale medier om at være på barsel som far, fortæller formand Jørgen Madsen.

- Vi håber, at kunne få vores medlemmers mindset væk fra den økonomiske del og mere over på barnets og familiens tav. Så de husker, at det her en rettighed, de har fået af en grund, og at det derfor er vigtigt, at de bruger den.

Med de nye barselsregler bliver de 48 ugers orlov som udgangspunkt delt ligeligt mellem forældrene. To af ugerne skal holdes lige efter barnet er født, og for lønmodtagere bliver yderligere ni uger øremærket. Kilde: Beskæftigelsesministeriet. (Foto: Grafik: Søren Winther Nørbæk © (c) DR)

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation sættes der også ind for at ændre mændenes tilgang til barslen, fortæller formand Lizette Risgaard.

- Vi holder kurser for alle de tillidsvalgte, så de både har nogle argumenter overfor arbejdsgiverne, og så de kan hjælpe både mandlige og kvindelige kollegaer til at blive opmærksomme på, hvorfor det her vigtigt for ligestillingen.

Også i FIU Ligestilling, som er et samarbejde mellem Dansk Metal, 3F, Serviceforbundet, Dansk Sygeplejeråd og HK, vil der blive afholdt fyraftensmøder om fædrebarsel og udgivet små informationsfilm samt en guide om de nye regler til de tillidsvalgte.

Ingen barselsnak i skurvognen

På en byggeplads i Maribo arbejder 31-årige Morten Carlsen som tømrer. Indtil videre har både han og kollegaerne ikke holdt mere end 14 dages barsel lige efter fødslen, når de har fået børn. Og det er heller ikke noget, der fylder i frokostsnakken i skurvognen, siger han.

- Det er ikke noget, vi snakker om. Det er mere en kvindeting.

Samtidig ville der sandsynligvis også falde en kommentar eller to, hvis Morten Carlsen meddelte sine kollegaer, at han ville gå på flere måneders barsel.

- Der kan godt være nogle af de lidt ældre, der ryster lidt på hovedet og tænker, hvorfor fa’en man skal gå hjemme i 11 uger, når man har en kvinde, siger han.

Men det er netop den indstilling, der skal ændres. Det mener ligestillingskonsulent Pia Haandbæk fra Dansk Metal.

- Vi skal sikre, at både virksomheder og kollegaer bakker op om retten til at tage barsel. Der er nogle kollegaer, der er imod det, men vi tror på, at det er en proces, vi er i gang med.

31-årige Morten Carlsen har tidligere taget 14 dages barsel efter fødslen på sit første barn. Men med de nye barselsregler er han klar på ni ugers ekstra barsel, hvis der skulle komme et barn mere. (Foto: Mathilde Nordenlund © DR)

Morten Carlsen er enig i, at det kræver en kulturændring på byggepladsen i Maribo.

- Man har været vant til, at det var kvinderne, der tager barslen. For kvinderne har jo brysterne og kan amme, det kan vi ikke. Og så vil det kræve en stor ændring af kulturen og måden at indrette en byggeplads på, når vi nu pludselig kan risikere at mangle fire mand i ni uger ekstra, fordi de skal gå derhjemme på barsel.

Men de nye regler har dog allerede rykket ved Morten Carlsens tilgang til barslen. Selvom han kun tog 14 dage ved sit første barn, er han nu klar på ni uger mere, hvis der skulle komme et barn mere.

Det vil tage tid at ændre kulturen

At der er kollegaer på byggepladsen i Maribo, der vil ryste på hovedet af barselsreglerne, er måske forventeligt.

For det er netop den slags arbejdspladser, hvor nogle mænd fortsat ikke vil tage den ekstra barsel. Det vurderer professor i kønsforskning ved Aalborg Universitet Anette Borchorst.

- Det er små håndværksvirksomheder og meget mandsdominerede virksomheder, hvor de små arbejdsgivere synes, at det er en stor byrde, og det er det for så vidt også. Så det kan være svært at komme og sige, at man gerne vil på barsel, siger hun.

Og det vil tage tid at lave om på det, siger kønsforsker ved Roskilde Universitet Steen Baagøe Nielsen.

- Det tager altså noget tid at vænne folk til det. Og også at skabe en kulturel diskussion og debat om, hvad det egentlig er, far skal i de måneder, som vi ellers har vænnet os til, er en periode for mor.