I kamp mod kommunen: Charlotte har kæmpet halvandet år for sin demente mands ret til førtidspension

Næstved Kommune insisterede på at få afklaret, om demente Mike Beauchamp kunne arbejde.

Det tog halvandet år, før Charlotte Beauchamps demente mand kunne få førtidspension. (Foto: Rikke Olsen DR Sjælland)

Hvorfor skulle Næstved kommune bruge så lang tid til at acceptere, at min demente mand har ret til førtidspension? Det spørgsmål sidder Charlotte Beauchamp uforstående tilbage med.

I halvandet år har hun kæmpet for at ægtemanden Mike Beauchamp, som er diagnosticeret med demens, kunne få tilkendt førtidspension, og hun beretter om en opslidende kamp med jobcentret.

I november 2015 blev den dengang 54-årige Mike Beauchamp fyret fra sit ufaglærte job hos Post Nords pakkecenter i Haslev. Han lavede mange fejl, talte forkert op og havde pludselig svært ved at finde ud af helt elementære ting.

Derhjemme i parcelhuset i Næstved satte han kaffebønner i køleskabet og kunne heller ikke mere finde ud af det, han ellers havde kunnet hele sit liv.

Kort tid efter, i starten af januar 2016, stillede overlægen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde diagnosen: Mike Beauchamp led af demens.

Men til trods for at det er en dødelig, fremadskridende sygdom, blev han og hustruen Charlotte Beauchamp indkaldt til samtaler hver fjerde uge i Næstved Jobcenter.

- Vi har tre børn, og vores familiesituation var pludselig meget usikker: Kunne min mand få førtidspension, for det var helt udelukket, at han kunne arbejde? Kunne vi blive i huset? Kunne jeg klare at forsørge vores tre store døtre? Alt det kunne vi ikke få svar på, kun indkaldelser til nye møder og nye undersøgelser, siger hun.

Det lange forløb tappede Charlotte for kræfter.

- Jeg tror ikke, sagsbehandlere og kommunen forstår, hvor presset man er som pårørende, når man samtidig skal passe sit fuldtidsarbejde for at holde sammen på økonomien. Sideløbende er det jo et kæmpe tab langsomt at miste den mand, man har levet godt sammen med i mange år. Fra diagnosen blev stillet, vidste vi, at det kun går én vej: Demensen bliver værre og ender med døden.

56-årige Michael Beauchamp elsker at gå lange ture med sin kikkert og se på fugle. I 2016 blev han diagnosticeret med demens. (Foto: Charlotte Beauchamp © (c) DR)

Formanden for Næstved Kommunes arbejdsmarkedsudvalg, den konservative Anette Brix, beklager, at familien skulle igennem det lange forløb.

- Det virker formålsløst. Der har været for lang ventetid på at komme på det rehabiliteringsteam, der skal bevilge førtidspensionen, erkender hun.

Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen genkender Charlotte Beauchamps beskrivelser fra en lang række andre pårørende landet over.

- Det er ulykkeligt, at jobcentrene bliver ved med at indkalde de demente og deres pårørende til samtaler hver fjerde uge. Der er ikke nogen mulighed for at komme i arbejde, når man har fået en klar diagnose. Den fører desværre kun til forværring og til sidst døden, siger Nis Peter Nissen.

Han mener, at Næstved og mange andre kommuner helt har overset en klar besked fra Folketinget og Beskæftigelsesministeriet i marts sidste år.

- Her lød meldingen fra Christiansborg, at håbløst syge ikke skal igennem afklaringsforløb før de bevilges førtidspension, siger Nis Peter Nissen.

Facebook
Twitter