Ingrid frygter at få skadet sin mose af kunstgræs: Mikroplast kan skylle ud med vandet

Regnvand fra Holbæk Sportsby skal ledes ud i mosen. Ejeren frygter konsekvenser af skybryd.

Ingrid Baden ved mosen, der er nabo til Holbæk Sportsby. En ekspert bakker op om hendes bekymring om, at mikroplast fra banen kan ende i hendes mose. (© (c) privatfoto)

I maj forventes den nye Holbæk Sportsby at åbne, som kommer til at være et af de største idrætsanlæg i Skandinavien med et udendørsareal, der svarer til 66 fodboldbaner.

Men når skybrud fylder anlæggets kunstgræsbaner med regn, skal overfladevandet ledes væk fra banerne.

Her var det meningen, at vandet skulle blive på sportbyens areal, men nu vil Holbæk Kommune skylle overfladevandet ud i en lille mose og derfra ud i Kalve Å.

Men det stykke jord, hvor mosen er placeret, er ejet af naboen Ingrid Baden.

Hun er bekymret for, hvad det vil få af konsekvenser for hendes mose. For selv om der lægges et drænunderlag under banerne, som vil filtrere vandet for mikroplast og tungmetaller, er Ingrid Baden bekymret for, at drænsystemet ikke kan følge med, når der er tale om voldsomme mængder regn.

- Vi ligger lavt i forhold til de store arealer, det kommer fra. Så hvis der kommer store regnskyl, så kommer det hele ned til os, siger hun.

Og det er især dyrelivet ved mosen, som hun er bekymret for.

- Vi har lærker, frøer og fiskehejre hernede. Harerne løber rundt, og rådyrene har sovepladser rundt om mosen. Vi er bekymret for alle de stoffer, som er i kunstofbanerne, fortæller Ingrid Baden.

Kunststofbanerne til fodbold ved Holbæk Sportsby udgør et areal på cirka 21.000 kvadratmeter, som består af et kunstgræstæppe med blandt andet kvartssand og såkaldt SBR-gummigranulat, der er lavet af gamle bildæk.

Forstår bekymring

Seniorrådgiver i græs og drift af grønne områder Anne Mette Dahl Jensen fra Københavns Universitet deler Ingrid Badens bekymring.

- Vi har før set, at når der kommer de her skybrud, så flyder mikroplasten rundt og løber ikke igennem det drænsystem, der skulle opfange mikroplasten. Der mener jeg, at der kan være en reel risiko for, at noget af det ender ude i mosen, siger Anne Mette Dahl Jensen.

Hun vurderer, at drænsystemet ikke vil skade mosen til daglig, da der netop er etableret et filter til at fange mikroplasten. Men hvis et skybrud får vandet til at løbe uden om drænsystemet, kan der opstå problemer.

- Vi har SBR-gummigranulat, der stammer fra granuleret bildæk, og vi ved, at SBR-gummi indeholder nogle problematiske stoffer og tungmetaller, siger seniorrådgiveren.

Anne Mette Dahl Jensen fortæller, at gummigranulatet kan frigive tungmetaller som zink, nikkel, kobber, bly, chrom, cadium og cobolt, som kan sive ud i mosen.

- Hvor meget, det kommer til at påvirke selve mosen, afhænger af, hvor meget mikroplast, der ligger derude, hvor ofte der er skybrud og hvor stor frigivelse af stofferne, der er i mosevandet.

Udvalgsformand: 'Det er bekymrende'

Formanden for klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune, John Harpøth, undrer sig over, at der ikke er taget højde for skybrud i vandudledningen.

- Da sportsbyen blev præsenteret for os, fik vi at vide, at alt regnvand ville blive samlet op på egen grund. Derfor er det en stor undren på nuværende tidspunkt, vi skal til at lukke det ud i Kalve Å, siger John Harpøth.

Han vil tage bekymringerne videre til et udvalgsmøde i kommunen.

- Jeg vil tage det op i vores udvalg, og jeg vil spørge de respektive direktører, så vi kan få styr på det. Holbæk Kommune mener ikke, at der er noget problem, men det skal vi have fundet ud af os politikere, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk