Institutioner sætter ind mod radikaliserede unge

Hvert år indberettes unge, der viser interesse for militant islamisme, mens de er på institution.

Bakkegården i Odsherred er blandt otte specialsikrede institutioner, der modtager landets alleryngste kriminelle. Her er personalet opmærksomme på tegn på radikalisering. (Foto: Trine Warrer Juul- DR Sjælland © (c) DR)

Den specialsikrede institution Stevnsfortet på Østsjælland har i flere tilfælde måttet indberette unge, der udviser så stor og usund interesse for militant islamisme, at der er frygt for radikalisering.

- Vi oplever årligt et mindre antal unge, hvor bekymringen bliver så vidtrækkende, at vi føler os nødsaget til at orientere de relevante myndigheder, fortæller forstander Peter Jørgensen.

Stevnsfortet er blandt de otte specialsikrede institutioner i Danmark, der modtager landets alleryngste kriminelle. Det vil sige unge under 18 år, der er anbragt af hjemkommunen som sidste udvej, eller varetægtsfængslet i surrogat, sigtet for alvorlig kriminalitet.

Og pædagogerne reagerer på holdninger og handlinger, ikke ydre kendetegn, siger forstander Peter Jørgensen:

-Vi skelner ikke mellem hudfarve eller beklædning. Det er holdningsbetinget. Det er måden, de unge omgås andre mennesker på; det kan være kvinder; det kan være, hvordan de unge taler om nyheder, de ser i fjernsynet.

Paris-terror giver forstærket fokus

Fredagens blodige begivenheder i Paris har sat fokus på kampen mod radikalisering, fordi meget tyder på, at nogle af gerningsmændene var født eller opvokset i Frankrig eller nabolande.

På den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland arbejder Walid El-Mohammad. Han observerer de unge, når de ser TV-Avisen:

- Der kan komme nogle radikale udtalelser henover bordet omkring de her nyhedsudsendelser. Omkring asylcentre og ISIS, mennesker, der halshugges. Dem vælger vi at undersøge uden at være fordømmende, fortæller han.

Walid El-Mohammad forklarer, at det ikke er personalet, der skal fortælle den unge, hvad der er rigtigt og forkert:

- Vi skal have den unge til at reflektere. Nogle unge bliver overraskede over, at der også er en anden måde at se det på, og at verden ikke er så sort og hvid, siger han.

Samlet indsats mod radikalisering

Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET), der i sidste ende får indberetningerne om de radikaliserede unge.

SIRI - "Styrelsen for International Rekruttering og Integration" – har sammen med PET ansvaret for den danske indsats mod radikalisering.

For at blive bedre til at opdage udsatte unge, der viser usund stor interesse for for eksempel ekstreme islamistiske bevægelser, skal 3.000 ansatte i kommuner, boligselskaber og institutioner på specialkurser.

Specialkonsulent i SIRI Stine Strohback fortæller, at det er såkaldte "front-medarbejdere", der skal på kursus - altså for eksempel gadeplan-arbejdere, ansatte i boligsociale-projekter eller SSP-folk, der dagligt færdes dagligt blandt de udsatte unge:

- Vi skal ikke ud og få dem til at se spøgelser. De medarbejdere, som vi gerne vil nå nu, er dem, der har den daglige kontakt med børn og unge. Det er dem, som i første omgang kan se ændringer i adfærd hos unge mennesker, siger Stine Strohback.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk