Jacob blev sendt på weekend fra psykiatrisygehus og begik selvmord: Søster mener ikke, der blev lyttet til familiens advarsler

To ud af tre pårørende til psykisk syge føler ikke, at sundhedspersonalet lytter til dem, viser undersøgelse.

(Foto: signe_heiredal_og_josefine_berens © (c) privatfoto)

I et rækkehus i Skælskør sidder Josefine Berens og hendes mor og drikker te.

På reolen ved siden af dem står et tændt stearinlys og et portrætfoto af deres bror og søn, Jacob.

Det er syv måneder siden, de mistede ham, men gråden ligger stadig lige under overfladen.

Jacob Berens blev indlagt på Psykiatrisygehuset i Slagelse den 15. maj efter et selvmordsforsøg. Jacob har, siden han gik i syvende klasse, haft et hashmisbrug, men han har også fået diagnosen paranoid-skizofren.

Han var indlagt i ni dage, men hans søster Josefine Berens syntes ikke, han fik det mærkbart bedre.

- Han var stadig meget psykotisk, indelukket og paranoid, og han havde stadig hallucinationer, mens han var deroppe, siger hun.

Jacobs søster, Josefine Berens, mener ikke, der blev lyttet til familiens advarsler, når de sagde til behandlere, at Jacob ikke var klar til udskrivelse. (Foto: Trine Warrer Juul © DR Sjælland)

Jacob var ikke tvangsindlagt, og han havde ikke lyst til at være på afdelingen. Han mente, han fik det dårligere af det.

Derfor fik han også flere gange orlov, hvor han kan kunne komme ud i nogle timer sammen med sin mor. Men det gik ikke særligt godt, når han forlod afdelingen, fortæller hans storesøster Josefine Berens.

- Han kunne ikke håndtere at være ude. Han blev psykotisk og aggressiv, og to-tre gange bad han om at komme tilbage til afdelingen før tid.

Når Jacob Berens kom tilbage til afdelingen efter orlov, var der ingen dialog mellem personalet og de pårørende.

- De henvendte sig ikke til os, når vi kom tilbage med Jacob. Vi skulle ringe til dem efterfølgende, hvis vi ville fortælle, hvordan det var gået. Det virkede ikke til at interessere dem, siger Josefine Berens.

Ville udskrive Jacob efter ni dage - trods bekymring

Den 24. maj ringede Jacob Berens hjem og fortalte, at han ville blive udskrevet dagen efter.

Hans søster var rystet, for dagen før havde Jacob haft orlov i fem timer, og det gik meget dårligt.

Derfor henvendte hun sig til afdelingen og fortalte, at Jacob ikke engang kunne klare fem timer hjemme dagen før.

- Jeg sagde, jeg var dybt bekymret over, at de ville udskrive ham, når han stadig var så psykotisk, siger Josefine Berens.

Af Jacobs journal fremgår det, at der samme dag har været konference på afdelingen, hvor der "ytres bekymring for den snarlige udskrivelse, da patienten endnu ikke fremtræder apsykotisk." Samme dag bliver der også lavet en selvmordsrisiko-vurdering, fremgår det af journalen.

Her står, at de pårørende ikke har givet udtryk for bekymring for, at patienten er selvmordstruet. Men familien har aldrig fået spørgsmålet.

- De har slet ikke spurgt os om det, siger Josefine.

Efter Josefine Berens' henvendelse til afdelingen besluttede man at sende Jacob hjem på orlov i weekenden i stedet for at udskrive ham.

Det gik bedre end forventet. Jacob besøgte hele familien og insisterede på, at familien skulle samles og spise sammen. Men søndag blev han vred på sin mor.

- Jacob lavede en scene over noget, der måske ikke var noget. Han kørte væk på sin knallert, og en time senere blev han fundet og havde begået selvmord.

Josefine Berens mener ikke, familien er blevet inddraget og lyttet til i den tid, Jacob har været indlagt på psykiatrisygehuset i Slagelse. Den oplevelse har mange pårørende til psykisk syge ifølge en undersøgelse, som foreningen Bedre Psykiatri har lavet i år.

- Mere end to tredjedele af de 1.000 pårørende, vi har spurgt, svarede, at de ikke blev lyttet til, siger formand for Bedre Psykiatri, Knud Aarup.

Bedre Psykiatri: Jacobs sag er ikke enestående

Han mener desuden, at det er meget alvorligt, hvis det af en journal fremgår, at de pårørende er blevet spurgt, om de mener patienten er selvmordstruet, hvis familien faktisk ikke er blevet spurgt.

- Jeg vil ikke sige noget om den konkrete sag, men der er så meget i sagen, der ligner alle mulige andre sager, desværre, siger Knud Aarup.

Vicedirektør i psykiatrien i Region Sjælland, Søren Bredkjær, beklager, hvis der har været en kommunikationsbrist, hvor personalet mener at have haft en samtale, som de pårørende ikke mener, har fundet sted.

- Det burde ikke kunne ske, men det oplever vi desværre nogen gange, siger han.

Psykiatrien i Region Sjælland holder mindre kurser for personalet om inddragelse af pårørende, ligesom man også har et brugerpanel af pårørende og brugere af psykiatrien.

- Jeg ved, at afdelingen gør meget for at udvikle og styrke samarbejdet med pårørende, men de erkender også, at det på nogen punkter kan gøres bedre, siger Søren Bredkjær.

Hjemme i rækkehuset i Skælskør pryder et billede af Jacob reolen. (Foto: Trine Warrer Juul © DR Sjælland)

Josefine Berens og hendes mor var efter Jacobs selvmord til samtale med afdelingsledelsen. Her udtrykte de mundtligt deres utilfredshed med forløbet, og de blev lovet et svar fra afdelingen på, hvordan man ville bruge erfaringerne fra Jacobs tilfælde til at forbedre indsatsen fremadrettet.

- Vi skulle have haft et svar i uge 34, men vi har ikke hørt noget. Hverken fra afdelingen eller fra de her personer, siger Josefine Berens.

Ifølge vicedirektør i psykiatrien, Søren Bredkjær, har man ikke lovet familien en opfølgning.

- Men afdelingsledelsen har sagt til mig, at de meget gerne vil tale med de pårørende ved en ny samtale, siger han.

I rækkehuset i Skælskør skulle de i år holde den første jul uden Jacob. Familien har valgt at fortælle deres historie, i håb om at andre kan undgå at havne i samme situation som dem.

De har ikke klaget skriftligt over forløbet på Psykiatrisygehuset i Slagelse.

- Vi er stadig i stor krise, og vi har ikke haft overskud til det, siger Josefine Berens.

FacebookTwitter