'Du ved vel, hvad en sms er...': Jørgens opkald til 112 endte i teknikbøvl

Jørgen Skov Jørgensen føler sig afvist, fordi han ikke er en ørn til at bruge sin mobiltelefon.

Jørgen Skov Jørgensen føler sig afvist på alarmcentralen, fordi han ikke kunne åbne et videolink (Foto: © Per Gade Gyldenkærne, DR)

Opdateret: Artiklen er opdateret, så det nu fremgår, at det er Jørgen Skov Jørgensens opfattelse, at han bliver afvist hos 112. Region Sjælland understreger, at den 67-årige ikke bliver afvist, men sendt videre til akuttelefonen. Desuden er det præciseret, at Jørgen Skov Jørgensen ikke er igennem til alarmcentralen men til vagtcentralen via 112.

Hvis du kan finde ud af at bruge din mobiltelefon, kan vi hjælpe - ellers må du sejle din egen sø!

Det var den følelse 67-årige Jørgen Skov Jørgensen fra Gelsted sad tilbage med, efter en samtale med vagtcentralen i Region Sjælland. Han ringede i påsken til 112, fordi hans kone var alvorligt syg.

Han frygtede, hun havde fået koldbrand i benet.

Få dage inden var hun faldet på sin scooter, og benet var nu blevet sort og hårdt og fyldt med blister på grund af en kæmpe blodansamling.

Dagen før opkaldet havde hun været en tur på sygehuset, men nu var det blevet værre med benet. Det sorte område havde bredt sig, og morfin kunne ikke længere tage smerterne.

Trykkede 112

Gentagne gange forsøgte parret at komme igennem til vagtlægen, men det lykkedes ikke. Jørgen Skov Jørgensen trykkede derfor 112.

Vagtcentralen ville gerne se nærmere på benet, så de sendte en sms med et videolink, men Jørgen Skov Jørgensen kunne ikke finde ud af at åbne beskeden.

Han troede, de ville have ham til at tage et billede og sende det i en mail.

- Du ved vel, hvad en sms er... Det er sådan en, vi har sendt til dig, lød det småirriteret fra vagtcentralen, der til sidst konstaterede, at man vist ikke kom længere.

Det fremgår af en aktindsigt, DR har fået i alarmopkaldet.

Jørgen Skov Jørgensen var bekymret for, at hans kone kunne være i livsfare. Men det kom aldrig frem i samtalen, der i høj grad handlede om at få ham til at åbne videolinket.

I stedet blev han stillet videre til lægevagten, som han altså allerede flere gange havde kontaktet og heller ikke denne gang kunne komme igennem til.

Følte sig afvist igen

Han ringede derfor igen til vagtcentralen, men blev atter stillet videre til en vagtlæge, der ikke tog telefonen.

- Det er ikke i orden, at jeg bliver afvist, fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge en mobiltelefon og åbne et videolink i en presset situation. Hvis jeg skal åbne et videolink, skal jeg have god tid, siger Jørgen Skov Jørgensen.

Han føler sig marginaliseret og dårligt behandlet og fortæller om sagen, fordi han langt fra er den eneste, der ikke mestrer de digitale værktøjer, siger han.

Men hvorfor slog du ikke bare i bordet og sagde, at du var bange for, at din kone risikerede at dø?

- Jo, men alarmcentralen er jo herre over liv og død, så jeg følte, at jeg måtte makke ret – ellers kunne de jo afvise mig, og det endte de jo også med at gøre.

Viste ben frem ved skranken

Men sagen endte ikke her, for Jørgen fik nu talt med en sygeplejerske i sit netværk, som sagde, at benet omgående skulle ses af en læge.

Jørgen Skov Jørgensen og konen mødte derfor i desperation op på skadeklinikken i Næstved.

Her blev han også først afvist, fordi han ikke var blevet henvist via akutnummeret 1818.

Men efter 50 minutters forgæves forsøg på at komme igennem til akuttelefonen, viste Jørgen konens ben frem ved skranken, og det fik en medarbejder til at tilkalde en læge.

Lægen sendte parret videre til Slagelse Sygehus, hvor hun blev opereret akut og fik fjernet død hud og væv i et område på 20x32 centimeter.

Jørgen Skov Jørgensens kone lå på sygehuset i Slagelse i 28 dage efter operationen og har efterfølgende haft et længere forløb med hudtransplationer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Region beklager oplevelse

Region Sjælland beklager i et svarbrev på en klage fra Jørgen Skov Jørgensen "din oplevelse af den præhospitale indsats", og regionen vil tage læring af sagen, hedder det.

Lægefaglig vicedirektør Lars Bredevang Andersen slår fast, at den sundhedsfaglige medarbejder på alarmcentralen handlede på den måde, regionen har bestemt, men:

- Jeg vil godt medgive, at vi bruger relativt lang tid på at understøtte borgerens evne til at benytte videoen og måske netop i dette tilfælde burde have slået op i banen og valgt en anden tilgang tidligere, siger han.

At sende Jørgen Skov Jørgensen videre til lægevagten var det, der var skønnet i situationen - blandt andet på baggrund af, at der ikke var tale om umiddelbar livsfare, og fordi Jørgen Skov Jørgensens hustru var blevet vurderet på et sygehus inden for det seneste døgn, siger Lars Bredevang Andersen.