Kæmpe gasledning sætter gang i jagten på fortidsminder tværs over Sjælland

Arkæologer graver, hvor den store naturgasledning mellem Polen og felterne i Norsøen, Baltic Pipe, senere skal lægges i jorden.

Arkæologer graver i et bælte på 70 kilometer hen over Sjælland. (Foto: Lis Vibeke Læsøe Olsen - DR Sjælland)

På en mark på Slagelsevej ikke langt fra Førslev er arkæolog og museumsinspektør Jonas Christensen og hans kolleger fra Museum Sydøstdanmark netop gået i gang med at gennemgrave strækningen, meter for meter, der hvor det store dansk-polske gasprojekt Baltic Pipe skal ligge.

Det er Energinet, som står for at anlægge den i alt 900 kilometer lange gasforbindelse, der skal kunne transportere op til ti milliarder kubikmeter naturgas årligt fra felterne i Nordsøen til Polen.

- De første arkæologer er gået i gang, og så kommer der senere til at være flere arkæologer på strækningen samtidig, siger assisterende projektleder ved Baltic Pipe Thomas Thinggaard.

På marken er en 20 tons gravemaskine i gang med at skrælle det øverste lag jord af.

- Vi kigger efter steder, hvor der er gravet dybere ned, det vil fremstå som mørkere pletter i jorden, fortæller Jonas Christensen, museumsinspektør Museum Sydøstdanmark.

  • Museumsinspektør Jonas Christensen er arkæolog med speciale i flint. (Foto: Lis Vibeke Læsøe Olsen - DR Sjælland)
  • Arkæologerne undersøger jorden nøje. (Foto: Lis Vibeke Læsøe Olsen - DR Sjælland)
  • Den mørke cirkel kan være et stolpehul fra beboelse. (Foto: Lis Vibeke Læsøe Olsen - DR Sjælland)
1 / 3

Pludselig holder gravemaskinen stille, og arkæologerne samler sig omkring den og kigger jorden igennem i grabben.

- Lige nu har vi fundet en gruppe med en masse keramik og nogle afslag af flint. Så det er et sted, hvor man har smidt sit affald.

Hvad der for det utrænede øje bare ligner sten eller afbræk fra et drænrør, det spotter arkæologen på nogle klare tegn.

- Man kan se, hvordan det er brændt i forskellige grader, mens drænrør er fint og hårdt brændt, siger Jonas Christensen.

Arkæologerne forventer, at de stort set vil kunne finde alt fra stenalderen og frem til middelalderen og nyere tid, når de graver den 70 kilometer lange korridor gennem Sjælland.

- Det, der er rigtigt sjovt ved at være arkæolog, er faktisk at man ikke ved, hvad man finder. Det er ikke fordi, det er en skattejagt, men det er den der overraskelse, hvad kommer der i dag? Det giver en spænding, siger arkæolog Brian Westen.

Han har speciale i flint fra den ældste stenalder, og derfor håber han på at finde bopladser fra den tid.

Allerede på førstedagen er der gevinst. Meget tyder på, at der er fundet et stolpehul, som kan stamme fra beboelse. Det bliver mærket med en gul seddel, og så skal det undersøges nærmere.

Når arkæologerne er færdige, kan selve rørarbejdet til Baltic Pipe gå i gang i sommeren 2020.

Facebook
Twitter