Katrine på kontanthjælp kæmper med 225-timersreglen under coronakrisen: 'Vi kommer bagerst i køen'

Katrine Visby fra Holbæk er nervøs for at blive skåret i sin kontanthjælp.

Kontanthjælpsmodtagere er bekymrede for 225-timersreglen, efter Danmark er lukket ned. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Mens ledige på

dagpenge
er fritaget for at skulle møde på jobcenteret eller stå til rådighed for
arbejdsmarkedet
, kæmper kontanthjælpsmodtagere stadig om at nå det rette antal arbejdstimer for at undgå at blive trukket i deres ydelse.

Én af dem er Katrine Visby fra Holbæk.

Hun er under den såkaldte 225-timersregel, der trådte i kraft den 1. april 2016.

Reglen siger, at kontanthjælpsmodtagere skal have mindst 225 timer på

arbejdsmarkedet
, før de kan modtage fuld kontanthjælp.

Hvis kravet ikke bliver opfyldt, kan der blive trukket mellem 500-1.000 kroner afhængig af

kontanthjælpens
størrelse.

Men med et arbejdsmarked, der er gået i stå under corona-nedlukningen, er det svært at nå det rette antal arbejdstimer, mener Katrine Visby, der ønsker at få reglen sat på pause.

- Der er næsten ingen stillinger at søge. Samtidig kommer der flere ledige, fordi virksomhederne fyrer, og så kommer vi langtidsledige bagerst i køen, fortæller hun.

Katrine Visby har tidligere haft småjob som eksamensvagt, pakket julechokolade eller taget mindre vikarjob for at nå de antal timer, der gør, at hun kan få sin kontanthjælp.

Hendes jagt på arbejde er sat på standby, efter at Danmark er lukket ned, og det frustrerer hende at skulle op på 225 timer om året.

- Det ser meget svært ud i den vanskelige situation, som vi står i. Det er i forvejen svært at komme op på de 225 timer. Jeg er bekymret over situationen, og hvordan det skal gå de næste mange måneder, siger Katrine Visby.

Ønsker at trykke på pauseknappen

Katrine Visbys ønske om, at 225-timersreglen skal sættes på pause, bliver bakket op af frivillig bisidder og talsperson for organisationen HovsaHolbæk, Erling Frederiksen.

Han har sendt en appel til Holbæk Kommunes beskæftigelsesudvalg om at ophæve reglen.

- Når man nu helt officielt siger, at Danmark er lukket ned, bør denne regel ikke længere gælde. Det er helt absurd at forvente, at disse mennesker kan gå ud og finde fem timers arbejde om ugen, siger Erling Frederiksen.

Beskæftigelsesudvalget i Holbæk Kommune vil på dets næste møde drøfte, om de kan gøre noget lokalt for at suspendere reglen, siger formand Lars Dinesen fra Socialdemokratiet.

- Personligt synes jeg, at når alt andet er

suspenderet
, så bør den her regel også blive det, siger han.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup, mener også, at det kun er rimeligt at sætte kontanthjælpskravet på pause, når man har lavet lignende

tiltag
for
dagpengemodtagere
.

- Man har lavet dødperiode i forhold til

dagpenge
, og man har
suspenderet
de generelle rådighedsbestemmelser for ledige. Det ville være logisk, hvis 225-timersreglen også bliver sat på pause.

Minister: Vi ser på det

Om reglen sættes på pause, ligesom andre krav til ledige er blevet det, er endnu

uvist
.

I et skriftligt svar til

DR
skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at man arbejder på sagen.

I svaret skriver han blandt andet:

- Bland andet er dagpengeperioden sat i bero, og sygedagpengeperioden er forlænget i tre måneder, så folk ikke falder ud af systemet i en tid, hvor

arbejdsmarkedet
er vendt på hovedet. Det er rigtigt, at 225-timersreglen fortsat gælder. Som regeringen hele tiden har sagt vil vi ikke afvise, at der kommer flere
initiativer
, og 225-timersreglen er noget af det, vi kigger på.

Disse aktiviteter stoppede den 12. marts:

  • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud.

  • Samtaler i jobcentre.

  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet