Kommune nægter at lægge jord til gasledning der skal forbinde Polen og Norge via Sjælland

Stevns kommune siger nej til en 15 hektar stor kompressorstation - den skæmmer naturen.

Stevns borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) foran det område, hvor Baltic Pipe vil placere en kompressorstation. (Foto: Casper Lindbjerg Greve)

Det statslige Energinet planlægger en ny gasledning på tværs af Danmark, og vil gerne lægge en stor kompressorstation ved Rødvig. Men kommunalbestyrelsen på Stevns siger nej.

- Kompressorstationen vil fylde mindst 15 hektar svarende til ikke mindre end 188 parcelhusgrunde, hvilket er et meget voldsomt visuelt indgreb i det natur- og kulturmiljø, der omgiver Rødvig, siger Stevns borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns).

Vest for Rødvig er der desuden planlagt et nyt sommerhusområde, og kommunalbestyrelsen vurderer, at attraktionsværdien ved området vil dale markant på grund af kompressorstationens udseende og den støj, den vil generere.

Faxe og Næstved også i spil

Også Faxe og Næstved Kommuner er blevet spurgt om de vil lægge jord til en 15 hektar stor kompresserstation, og strander forhandlingerne med kommunerne, så kan staten i sidste ende gribe ind og diktere placeringen.

- Det er et projekt af national interesse, og derfor kan kommunerne ikke nødvendigvis afvise at planlægge for det, siger projektleder i Baltic Pibe, Sofie Leweson.

Fakta om Baltic Pipe

  • Ledningen bliver ca. 600 km lang og går fra Polen ud i Østersøen, hvorefter den ’går i land’ ved Stevns eller Faxe kommuner, fortsætter over Danmark og ’går i vandet’ igen ved Blåbjerg i Varde kommune, hvorefter den tilsluttes den norske gasledning i Nordsøen.

  • I dag transporterer den danske gasinfrastruktur ca. 3 milliarder m3 gas om året. Med den nye gasledninger stiger det tal med ca. 10 milliarder m3.

  • For at sikre et tilstrækkeligt tryk i gasledningen skal der etableres en kompressorstation tæt på den sydsjællandske kyst. Stationen vil fylde et areal på 15-20 hektar.

  • Projektet skal efter planen være gennemført i 2022.

  • Kompressorstationen vil medføre to arbejdspladser