Kommuner når ikke i mål med affaldssortering

Inden årets udløb skal alle kommuner sortere i ni affaldstyper. Men ikke alle når det.

Det er ikke alle kommuner, der når i mål med at affaldssortere i ni kategorier inden årsskiftet. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal (DR))

Rettelse 30. maj 8:31: På grund af fejl i talmaterialet er oversigtskort over kommunerne fjernet og teksten rettet til.

Du affaldssorterer måske allerede madaffald, pap og plastik. Men snart skal du sortere i ni kategorier, når du skal af med skraldet.

Nogle kommuner er allerede klar, men flere kommuner når ikke i mål indenfor fristen, der udløber ved udgangen af i år.

En af dem er Slagelse Kommune, der ikke kan tilbyde den øgede affaldssortering før 2024, fordi de ikke kan skaffe det, der skal bruges til at indsamle skraldet.

Det siger affaldsmedarbejder Sara Maria Klausen.

- Vi kan ikke få leveret de beholdere og el-skraldebiler, vi skal bruge for at indsamle affaldet.

Derfor er kommunen en af de sidste, der når i mål med den politiske aftale et næsten enigt folketing vedtog i 2020.

Og det er der flere grunde til.

- De situationer, vi ser i verden i øjeblikket, gør, at forskellige ting ikke kan blive leveret, og så skal mange andre kommuner i gang samtidig lige nu, hvilket gør det svært at få nye beholdere lige nu, siger Sara Maria Klausen.

Kommuner i mål

Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen har kun 12 kommuner på landsplan indført indsamlingen af de ni affaldstyper på nuværende tidspunkt.

En af dem er Næstved Kommune, som allerede var klar 1. juni sidste år, hvor den oprindelige frist lå.

Og modsat Slagelse Kommune havde de lidt mere held med at blive klar, siger affaldsansvarlig i kommunen Gert Christensen.

- Vi var måske så heldige, så den entreprenør, vi brugte, kunne afsætte kapacitet til at også at samle de sidste affaldsfraktioner ind, og fordi vi var så tidligt ude, så kunne vi også få beholderne fra vores leverandør.

En anden kommune, der har nået at gøre klar til de forskellige affaldssorteringer inden dispensationsfristen, er Holbæk Kommune.

I disse dage bliver affaldsbeholdere til mad- og drikkekartoner og pap kørt ud til borgerne, så de kan sortere i ni affaldstyper fra 1. juni.

Og det har ikke været en uoverskuelig opgave, siger affaldsmedarbejder Anne Hartvig Pedersen fra affaldsselskabet FORS, der håndterer affald for Holbæk Kommune.

- Heldigvis for os har vi kun skullet tilføje én beholder, så vores bestillinger har ikke været så omfangsrige som nogle kommuner, der måske skal have tre beholdere på én gang per husstand.

Fylder for meget

Birthe Feist er en af dem, der har fået en stor sort spand til pap og en mindre rød til farligt affald i Holbæk Kommune, hvor borgerne skal have fire spande og en lille boks til farligt affald.

Men hun er ikke tilfreds med alle de beholdere til forskelligt affald.

- Det fylder, og vi har jo ikke umiddelbart gjort plads til det, og vi får flere og flere, så nu må vi fylde op i carporten, siger hun.

Birthe Feist fra Holbæk Kommune synes, de mange affaldsbeholdere fylder. (Foto: © Trine Warrer Juul - DR Sjælland)

På nabovejen har Ditte Mensing også fået de nye affaldsbeholdere. Hun synes også, de nye spande fylder, men det er nødvendigt for sorteringen af skrald.

- Selvfølgelig fylder de. Nu skal vi lige have lavet plads til de sorte beholdere. Vi bor ikke så stort her, så det skal vi lige finde ud af. Men ellers er det fint at sortere.

Og det med at få plads til de mange affaldsbeholdere er noget, mange genkender i Holbæk Kommune, siger Anne Hartvig Pedersen fra affaldsselskabet FORS, men det er der løsninger på.

- Den nye papbeholder tømmes hver 8. uge, så den kan man have placeret et andet sted væk fra de andre beholdere og så sørge for at hive den ud, og der kan man jo få en sms, så man husker at få den tømt. Men jo, det er en udfordring for de fleste at få plads til den.

Her kan du se de ti kategorier af affald, der fremover skal sorteres: