Kommuner søger hjælp i ny pulje til at forebygge ekstremisme

Kommuner ønsker redskaber til at komme i bedre dialog med ekstreme unge i lukkede miljøer.

Kundby-sagen har været med til at sætte fokus på, hvordan kommunerne bliver bedre til at komme i dialog med unge i lukkede miljøer. (Foto: Trine Warrer Juul © dr)

Sagen om den terrordømte pige fra Kundby i Nordvestsjælland har vist, hvor hurtigt unge kan blive suget ind i ekstreme og radikaliserede miljøer - og hvor alvorlige følger, det kan få.

Sagen har derfor skabt øget fokus på forebyggelse. Blandt andet i Næstved, Kalundborg og Holbæk kommuner.

De er blandt de kommuner, der her i juni får svar på, om de kan få hjælp til at udvikle forebyggelses- og handlingsplaner, der skal klæde medarbejderne bedre på til blandt andet at spotte radikalisering. Det kan op til 25 kommuner få.

Hjælpen kommer fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som skal stå i spidsen for at udarbejde de kommunale handlingsplaner sammen med kommunerne.

For eksempel skal der udvikles et nyt screeningsværktøj for medarbejderne i kommunerne.

I Holbæk håber man blandt andet på at kunne blive bedre til at agere i de mere lukkede miljøer, fortæller Mads Buus Madsen, afdelingsleder i Ung Holbæk - Fritid og Forebyggelse.

- Der findes grupper af unge, som afmonterer sig selv fra de normer og værdier, vi har i vores samfund. Vi håber at kunne få helt konkrete redskaber til at komme i dialog med de lukkede miljøer, siger han.

I Holbæk har man i årevis arbejdet ned forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

- Men vi har søgt i håbet om at blive endnu bedre. For eksempel til, hvordan vi tidligt fastholder vores børn i sociale fællesskaber, forklarer Mads Buus Madsen.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering hører under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Og det er denne styrelse, der her i juni tager stilling til, hvilke kommuner der får tilsagn.

Facebook
Twitter