Krav til vinduer: De må ikke blænde ænderne

Mange ænder er ikke glade for skarpt sollys. Det kan specielle vinduer råde bod på.

Fløjlsanden er ikke glad for skarp sol. Så nybyggere i Odsherreds sommerhusområder skal sætte specielt glas i vinduerne. (Foto: © Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening)

De passer godt på havfuglene i Odsherred Kommune. Faktisk så godt, at flere sommerhusejere ryster på hovedet.

I de sidste fire år er sommerhusejere, der ligger først for til vandet og med aftensolen tittende ind ad vinduet, blevet mødt med et helt specielt krav fra kommunen, når de har ønsket at bygge til eller at opføre et nyt sommerhus.

De nye vinduer må maksimalt reflektere 13 procent af solens stråler for ikke at påvirke fuglene ude i Sejerøbugten. Det er ikke en and.

Kommunen mener, at solen kan reflekteres langt fra store vinduesflader og blænde på flere kilometers afstand.

Det kan forstyrre fuglene, så de slet ikke vil være i området. Især fløjlsænder, edderfugle og bjergænder er følsomme overfor solens reflekser.

Området giver nogle særlige forpligtelser, forklarer formanden for Klima- og Miljøudvalget i Odsherred, venstremand Morten Egeskov.

- Det er natura 2000 område, så vi er forpligtet til at sikre, at det ikke generer fuglelivet, når vi laver noget herude, siger han.

Ingen andre Natura 2000 kommuner er gået så drastisk til værks som i Odsherred.

Men i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er man glade på fuglenes vegne. Foreningen så gerne, at andre kommuner fulgte i kølvandet på Odsherred Kommune, siger biolog i DOF Knud Flensted.

- Man ved, at der er nogle fugle, der reagerer på den slags lysglimt. Så det er absolut noget, man bør være opmærksom på, hvis man overvejer at give tilladelser til byggerier i kystområder med mange fugle, siger han.

I nabokommunen Kalundborg lyder det, at det er da et prisværdigt initiativ. Men her har man heller ikke nogen generelle retningslinier på området. I kystkommunerne Slagelse og Lolland Kommuner er blænding af ænder heller ikke på dagsordenen.

Fakta om Natura 2000-områder

  • Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav.

  • Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

  • Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelse-, habitat- og ramsarområder.Kilde:Naturstyrelsen