Læge eller fysioterapeut? Blodpropundersøgelser skifter hænder

På Slagelse Sygehus har personalemangel ført til, at det nu er fysioterapeuter, der undersøger patienter for blodpropper i arme og ben.

Casper Høj Madsen er fysioterapeut på Slagelse Sygehus, der nu undersøger patienter for blodpropper i arme og ben. (Foto: Ann Smed Madsen © (c) DR)

Når blodpropper opstår i armen eller benet, kan det ende med flere timers ventetid på behandling, fordi der er mangel på sygeplejersker på hospitalernes akut-afsnit.

Men det vil de nu gøre op med på Slagelse Sygehus.

Her overtager fysioterapeuterne som det første sted i landet de patienter, der skal behandles for blodpropperne.

Casper Høj Madsen har i det seneste halvandet år arbejdet som fysioterapeut på Slagelse Sygehus, og han er ikke nervøs for den nye opgave.

- Det er jo et stort ansvar, men et ansvar, vi som fysioterapeuter godt kan løfte. Vi har en god uddannelse, hvor vi er uddannet i klinisk undersøgelse, siger han.

Derfor har der været nok at se til for Casper Høj Madsen for at blive klar til den nye rolle.

- Opstarten kan være forvirrende, men efterhånden hænger det godt sammen. Der er selvfølgelig noget vej til, det bliver helt optimalt, siger han og fortsætter.

- Der er mange, der skal kommunikere sammen om det her projekt, og du bliver bragt ud af din komfortzone og prøver noget nyt. Det er spændende, men hårdt.

Tryggere og hurtigere for patienterne

En af dem, der har ligget på den blå briks på Slagelse Sygehus for at blive undersøgt for blodpropper, er 81-årige Bent Jensen fra Gerlev.

Og selvom det var en fysioterapeut i stedet for en læge, der undersøgte hans ben, så er han ikke utryg.

- Det var fint for mig. Jeg synes, det var meget professionelt, så det kan de roligt skifte om på for min skyld, siger han og tilføjer.

- Hvis de kan deres kram, så gør det ikke noget. De bliver formentlig uddannet til det oveni deres anden uddannelse.

Samtidig kommer patienter som Bent Jensen også meget hurtigere igennem systemet og kan få afklaring på deres videre forløb.

Jes Niels Braagaard er ledende overlæge på akutafdelingen på Slagelse Sygehus og glad for, at fysioterapeuterne nu kan tage sig af blodpropundersøgelser, fordi det giver patienterne bedre forløb. (Foto: undefined © (c) DR)

Og det er godt for både patienter og for driften af sygehuset. Det fortæller Jes Niels Braagaard, der er ledende overlæge på sygehusets akutafdeling:

- Vi skal selvfølgelig ikke spilde patienternes tid unødigt. Og vi skal heller ikke bruge unødige ressourcer på at have patienter liggende her i længere tid end højst nødvendigt. Det optager både sengeplads og personaleressourcer, så for at optimere hele processen, har vi valgt at prøve den her model.

Og fysioterapeut Casper Høj Madsen oplever da også, at patienterne får mindre ventetid end tidligere.

- Vi kan ultralydsscanne her på stedet med det samme. Så vi kan få en diagnose eller få afkræftet en blodprop i benet meget hurtigere, end vi kunne før. Tidligere skulle patienterne komme igen over to dage, men her kan vi klare alt på én gang, og dermed bliver forløbet lidt mere smidigt, siger han.

Fysioterapeuternes nye rolle er også en fordel for lægerne

Selvom fysioterapeuterne på Slagelse Sygehus har overtaget scanningsopgaverne fra lægerne, mener Casper Høj Madsen ikke, at han tager arbejdet fra dem. Tværtimod ser han det som et samarbejde og en hjælp til både læger og patienter, at han kan tage sig af ultralydsscanningerne.

- Det handler om, at vi som faggrupper arbejder sammen for patients bedste. Der har til tider været lange ventetider heroppe, og der kan vi hjælpe og sørge for, at forløbet kan blive mere smidigt, siger han og tilføjer:

- Så vi fratager ikke lægens arbejde, vi bakker bare op. Og det er jo lægen, der til slut tager stilling til patients forløb, vi er jo bare en del af processen.

Fysioterapeuterne står dermed ikke alene med ansvaret for patienterne, men kan trække på lægerne, når der er brug for det, fortæller Casper Høj Madsen:

- Jeg har jo altid et sikkerhedsnet. Er jeg i tvivl, kan jeg altid diskutere det med lægen. Synes jeg ikke, at min ultralydsundersøgelse er tilstrækkelig, har jeg mulighed for at henvise dem vores radiologiske afdeling. Så jeg har hele tiden mulighed for at få backup og støtte.

Efter ultralydsscanningen kan fysioterapeut Casper Høj Madsen konstatere, at 81-årige Bent Jensen ikke har en blodprop i benet. (© (c) DR)

Også hos hjertelægernes selskab – Dansk Cardiologisk Selskab – er man positive overfor, at fysioterapeuterne får opgaven med at undersøge patienter for blodpropper. For selvom de dermed overtager en del af lægernes arbejde, så giver det god mening med visse afgrænsede opgaver.

Det mener Jacob Thorsted Sørensen, der er næstformand i Dansk Cardiologisk Selskab og overlæge på Afdeling for Hjertesygdomme på Århus Universitetshospital:

- Lige nu er der jo arbejde nok til de relativt få læger, der er. Så hvis der er nogle af de opgaver, der trygt og med god oplæring, kan overtages af andre faggrupper, så er der jo sådan set god fornuft i, at man uddelegerer det. Så får lægerne dermed tid til nogle af de opgaver, der ikke kan uddelegeres.

Selvom Slagelse Sygehus er det første sted i landet, der lader fysioterapeuterne stå for ultralydsscanningerne, så har man allerede lignende ordning på Aalborg Universitetshospital i Farsø, hvor det dog i stedet er sygeplejerskerne, der har overtaget opgaven.