Landbrug: Embedsmænd tager magt over vandløb

Landbruget frygter at embedsmændene er ved at tage magten over deres vandløb.

Landbruget frygter at embedsmændene er ved at tage magten over deres vandløb. (Foto: Helge Røjle © DR)

Landbruget frygter at embedsmændene er ved at tage magten over deres vandløb.

Det skriver Landbrugsavisen.dk

For med miljøminister Ida Aukens nye Lov om Vandplanlægning får ministeren og embedsmændene mere magt, mener landbruget.

Ifølge denne lov kan ministeren  således detail-styre ved at udstede bekendtgørelser, og det kan ende med at det bliver embedsmændene, der ene og alene bestemmer, hvordan vandløb klassificeres og hvilke miljømål, der skal være.  Det frygter viceformanden for Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt fra Falster, ifølge landbrugsavisen.dk.

Og han er især bekymret for en vandstandsstigning som følge af mindre oprensning af vandløb. Og ikke mindst på Falster, hvor Lars Hvidtfeldt selv driver landbrug, er der fladt og jorden er lerholdig.

- Hvis bare vandstanden hæves få centimeter, får det store konsekvenser for et stort opland, siger han.

Facebook
Twitter