Landsretten: Mor dømt for at offentliggøre billede af blotter

Landsretten fastholder dommen mod Rikke Louise Andersen fra Nyråd.

Landsretten stadfæster byrettens tidligere dom mod Rikke Louise Andersen. (Foto: © Maja Normann / Òlafur Steinar Gestsson, DR / Scanpix)

En langtrukken sag har i dag fået sin foreløbige afslutning. Ved Landsretten i Nykøbing Falster er det blevet slået fast, at Rikke Louise Andersen overtrådte Persondataloven, da hun for halvandet år siden offentliggjorde et billede af en mand, der havde blottet sig for hendes 10-årige datter.

Billedet, som hun delte på Facebook, stammede fra et overvågningskamera fra Dagli’Brugsen i Nyråd på Sydsjælland, hvor krænkelsen fandt sted.

Rikke Louise Andersen blev først idømt en bøde på 5.000 kroner, som hun nægtede at betale, fordi blotteren slap med en bødestraf på det halve – altså 2.500 kroner. I begyndelse af sidste år blev hun frikendt på grund af en forkert paragraf i anklageskriftet, men i juni blev Rikke Louise Andersen igen idømt en ny bøde i Byretten på 5.000 kroner – denne gang for overtrædelse af §8 i Persondataloven.

Rikke Louise Andersen ankede dommen til Landsretten, hvor den altså i dag er blevet stadfæstet.

Senioranklager hos Statsanklageren i København, Nanna Flindt Grønning, er glad for dagens afgørelse.

- Vi er tilfredse med, at man var enig i vores påstand om, at dommen skulle stadfæstes, og også at Landsretten derfor var enige med Byretten, fortæller hun kort efter domsafsigelsen.

Rikke Louise Andersen selv er samtidig overrasket over landsrettens afgørelse, og mener ikke, at det sidste punktum endnu er sat.

- Jeg er selvfølgelig dybt rystet og berørt af hele situationen. Sammen med min advokat vil jeg nu vurdere vores muligheder i forhold til højesteret og i sidste instans menneskerettighedsdomstolen, for jeg mener bestemt ikke, at de har behandlet de juridiske spørgsmål i landsretten, fortæller hun.

Det er netop den juridiske del af sagen, som Rikke Louise Andersen og hendes forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann, har fokuseret særligt på. De har forsøgt at få sagen afvist på baggrund af det juridiske princip om negativ retskraft. Det betyder, at man ikke kan dømmes to gange i den samme sag, og ifølge Rikke Louise Andersens forsvar gør det sig gældende, da der er rejst tiltale mod hende to gange under forskellige paragraffer.

Denne del afviser Landsretten dog i dagens domsafsigelse.

Hårdere straf for blotteri

Sagen har fået stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor hundredvis af danskere har vist deres opbakning til Rikke Louise Andersen. Særligt straffen for blotteri har skabt debat, der også er nået helt til Christiansborg, hvor Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i december fremsatte et lovforslag om at skærpe straffen.

Forslaget betyder helt konkret, at bøden for at blotte sig vil blive hævet til 5.000 kroner – og i særlige tilfælde 7.000 kroner. Lovforslaget mødte opbakning fra både Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, og forventer at blive vedtaget i løbet af februar.

Artiklen er opdateret kl. 14:00 med reaktion fra senioranklager Nanna Flindt Grønning og Rikke Louise Andersen.